КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 квітня 2023 р.
№ 327-р
Київ

Про затвердження плану дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

1. Затвердити план дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України (далі — план дій), що додається.

2. Міністерствам разом з іншими державними органами, відповідальними за виконання плану дій, забезпечити:

1) виконання плану дій за рахунок та в межах видатків, передбачених у державному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

2) подання щороку до 5 лютого Міністерству закордонних справ інформації про стан виконання плану дій.

3. Міністерству закордонних справ подавати щороку до 5 березня Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання плану дій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

План дій, що додається: