КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 грудня 2021 р.
№ 1770-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2022 рік

1. Затвердити план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2022 рік, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати кожного півріччя до 10 числа наступного періоду Міністерству освіти і науки звіт про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для його узагальнення та подання до 25 числа зазначеного періоду Кабінетові Міністрів України;

подати до 1 жовтня 2022 р. Міністерству освіти і науки пропозиції до проекту плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік.

3. Міністерству освіти і науки забезпечити подання до 1 грудня 2022 р. Кабінетові Міністрів України проекту плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

З текстом Розпорядження можна ознайомитись тут