ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 14.07.2006 № АД—137/2006/143-36 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки.

На вимогу ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» рішенням Комісії від 28.09.2018 № АД-395/2018/4411-05 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд).

Перегляд проводився щодо товару, що має такий опис:

лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В (далі — Товар), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10, походженням з Китайської Народної Республіки.

Період дослідження: 01.01.2015 — 30.09.2018.

Період перегляду: 01.10.2017 — 30.09.2018.

У ході проведення перегляду жоден виробник чи експортер Товару походженням з Китайської Народної Республіки не висловив бажання співпрацювати з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) та надавати інформацію. У зв’язку з цим Мінекономрозвитку провело дослідження та зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була в його розпорядженні.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Мінекономрозвитку матеріали про результати проведення перегляду та за результатами розгляду встановила:

ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» є належним національним товаровиробником;

китайські підприємства експортували Товар в Україну за демпінговими цінами та використовують практику недобросовісної конкуренції під час експорту Товару в окремі треті країни;

рівень діючих антидемпінгових заходів є достатнім для попередження постачання на митну територію Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки за демпінговими цінами;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність поновлення демпінгового імпорту в таких обсягах та на таких умовах, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії демпінгу та заподіяння шкоди;

продовження дії антидемпінгових заходів не суперечить національним інтересам.

Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону Комісія прийняла рішення від 21.08.2019 № АД-427/2019/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким:

завершила перегляд, що був порушений рішенням Комісії від 28.09.2018 № АД-395/2018/4411-05;

продовжила на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рішенням Комісії від 14.07.2006 № АД—137/2006/143-36. Дія антидемпінгових заходів продовжується з моменту набрання чинності рішення Комісії від 21.08.2019 № АД-427/2019/4411-03.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 74,63 %.

Рішення Комісії від 21.08.2019 № АД-427/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі