У зв’язку із складною ситуацією в східних регіонах України, наслідком якої є захоплення заручників, цивільних та військових об’єктів, загострення суспільно-політичної обстановки та людські жертви, актуальним є питання позбавлення осіб, пов’язаних із терористичною та сепаратистською діяльністю, джерел фінансування.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі — суб’єкт) повинен:

l виявляти фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та в день їх виявлення або спроби їх проведення інформувати про це Держфінмоніторинг України та визначені законом правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки України;

l здійснювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом України та органами, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, під час проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій.

Враховуючи викладене, суб’єкт, під час встановлення ділових відносин, визначає за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг, рівень ризику клієнта.

Високий рівень ризику присвоюється клієнтам, які включені до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що формується Держфінмоніторингом України, та клієнтам, стосовно яких у суб’єкта виникають підозри, що вони здійснюють або причетні до фінансування тероризму.

Особливу увагу, зокрема, слід приділяти клієнтам:

l  неприбутковим або благодійним організаціям (крім благодійних організацій, що діють під егідою міжнародних організацій);

l публічним діячам або пов’язаним з ними особам, у тому числі і тим, що мають широкі владні повноваження в Україні;

l резидентам країни, що підтримують терористичну діяльність;

l керівникам або засновникам громадської чи релігійної організації, благодійного фонду, іноземної некомерційної неурядової організації, її філіалу чи представництва, які діють на території України;

l діяльність яких пов’язана з інтенсивним оборотом готівкових коштів;

l які проводять операції з грошовими коштами або іншим майном виключно через представника, що діє за довіреністю;

l які здійснюють розрахунки за операціями з використанням інтернет-технологій, електронних платіжних систем, систем грошових переказів чи інших альтернативних систем віддаленого доступу, які унеможливлюють проведення в повній мірі ідентифікації відправника/одержувача коштів;

l які не надають суб’єкту додаткових відомостей, передбачених відповідними внутрішніми документами суб’єкта;

l щодо яких є сумніви у достовірності поданих ними документів або раніше наданих ідентифікаційних даних.

Щодо таких осіб суб’єкт відповідно до статті 9 Закону:

l здійснює поглиблену ідентифікацію клієнта та перевіряє особу клієнта, включаючи його власників;

l збирає інформацію з метою формування уявлення про діяльність клієнта, природу та рівень операцій, що проводяться ним;

l встановлює суть, характер та мету ділових відносин та у разі виникнення підозр здійснює посилений моніторинг операцій, що проводяться клієнтом.

У зв’язку із викладеним, Держфінмоніторинг України вбачає за необхідне суб’єктам використовувати такі критерії, зокрема щодо платежів від (до) клієнта:

l платіж надходить у банки України з країни, що підтримує міжнародну терористичну діяльність;

l платіж надходить з використанням платіжних систем країни, що підтримує міжнародну терористичну діяльність;

l платіж у валюті країни, що підтримує міжнародну терористичну діяльність;

l платіж проводиться неприбутковими організаціями радикального або іншого спрямування;

l платіж, що проводиться фізичними особами – громадянами країни, що підтримує міжнародну терористичну діяльність;

l платіж, що проводиться юридичними особами, які зареєстровані на території країни, що підтримує міжнародну терористичну діяльність, а також у яких громадяни країни, що підтримує міжнародну терористичну діяльність, є засновниками (учасниками) або входять до складу органів управління.

З метою встановлення країн, що підтримують міжнародну терористичну діяльність, суб’єкти можуть використовувати будь-які офіційні засоби інформації (включаючи інтернет-сторінки) Кабінету Міністрів України, Національного банку України, інших державних органів, а також міжнародних та міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Враховуючи зазначене, після проведення операцій з подібними ознаками суб’єкт забезпечує їх аналіз та приймає рішення щодо направлення інформації про них відповідно до статті 6 Закону до Держфінмоніторингу України та Служби безпеки України.

Під час аналізу фінансових операцій на наявність підозр, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, суб’єктам необхідно мати чітке розуміння того, що фінансування тероризму може здійснюватись, зокрема, як терористичними організаціями, які вдають із себе законних юридичних осіб, так і шляхом використання законних юридичних осіб як каналів для фінансування тероризму.

З метою зменшення ризиків суб’єктів бути використаними злочинцями з метою фінансування тероризму Держфінмоніторинг України рекомендує суб’єктам використовувати право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу, у тому числі щодо яких виникли підозри, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, та повідомляти про це Держфінмоніторинг України протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови (стаття 10 Закону).

Також, з метою зменшення ризиків фінансування сепаратистських та терористичних заходів на території України, Держфінмоніторинг України рекомендує суб’єктам зупиняти, відповідно до статті 17 Закону, фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списку українських фізичних осіб та фізичних осіб країн, що підтримують міжнародну терористичну діяльність, в частині застосування до них економічних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг України.

Ознайомитись із переліком осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки (в т.ч. OFAC), можна за посиланнями на веб-ресурси:

http://www.treasury.gov/ofac/downloads/prgrmlst.txt

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0238&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0151&rid=4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0433&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0477&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&from=EN

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/31cfr589.pdf

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx

Прес-служба Держфінмоніторингу України

Перелік реєстраційних служб, державні реєстратори яких проводять реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є АРК Крим та місто Севастополь

№ з/п

Найменування реєстраційної служби Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

Найменування реєстраційної служби, державні реєстратори якої проводять реєстраційні дії

1.

Реєстраційна служба Алуштинського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Чаплинського районного управління юстиції Херсонської області

2.

Реєстраційна служба Армянського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Нововоронцовського районного управління юстиції Херсонської області

3.

Реєстраційна служба Бахчисарайського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Каховського міськрайонного управління юстиції Херсонської області

4.

Реєстраційна служба Білогірського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Іванівського районного управління юстиції Херсонської області

5.

Реєстраційна служба Джанкойського міськрайонного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Великобілозерського районного управління юстиції Запорізької області

6.

Реєстраційна служба Євпаторійського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області

7.

Реєстраційна служба Керченського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Генічеського районного управління юстиції Херсонської області

8.

Реєстраційна служба Кіровського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Каланчацького районного управління юстиції Херсонської області

9.

Реєстраційна служба Красногвардійського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Верхньорогачицького районного управління юстиції Херсонської області

10.

Реєстраційна служба Красноперекопського міськрайонного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Високопільського районного управління юстиції Херсонської області

11.

Реєстраційна служба Ленінського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Василівського районного управління юстиції Запорізької області

12.

Реєстраційна служба Нижньогірського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Білозерського районного управління юстиції Херсонської області

13.

Реєстраційна служба Первомайського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Великоолександрівського районного управління юстиції Херсонської області

14.

Реєстраційна служба Роздольненського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Горностаївського районного управління юстиції Херсонської області

15.

Реєстраційна служба Сакського міськрайонного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Цюрупинського районного управління юстиції Херсонської області

16.

Реєстраційна служба Сімферопольського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області

17.

Реєстраційна служба Сімферопольського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Сімферопольського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

18.

Реєстраційна служба Совєтського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Нижньосірогозького районного управління юстиції Херсонської області

19.

Реєстраційна служба Судацького міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Голопристанського районного управління юстиції Херсонської області

20.

Реєстраційна служба Феодосійського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Скадовського районного управління юстиції Херсонської області

21.

Реєстраційна служба Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Великолепетиського районного управління юстиції Херсонської області

22.

Реєстраційна служба Ялтинського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій області

23.

Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Севастополі

Реєстраційна служба Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні

 Прес-служба Укрдержреєстру