Я розлучилася в 2012 році та не змінювала прізвища (залишила чоловікове). Підкажіть, будь ласка, що мені робити й куди потрібно звернутися, щоб змінити прізвище на те, яке було до укладення шлюбу?

Яремчук Т., м. Тернопіль

Адвокат, керуючий партнер АО «Ліга Права» Богдан Ільяшов

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 року за №2398VI (із змінами та доповненнями, далі закон), державну реєстрацію зміни прізвища проводить відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану за заявою фізичної особи за місцем її проживання за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Якщо в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану немає відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, державну реєстрацію зміни прізвища можна провести тільки після їх поновлення та внесення відомостей до цього реєстру в установленому порядку.

Заяву про зміну прізвища, подану у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядають у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк можуть продовжити, але не більш як на три місяці.

Механізм прийняття та розгляду заяв про зміну прізвища фізичних осіб — громадян України визначено в Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №915 (із змінами та доповненнями, далі порядок).

Відповідно до вимог п. 4 цього порядку, до заяви слід додати такі документи: паспорт громадянина України; свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (якщо заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартка заявника; квитанція про сплату державного мита.

Під час подання відповідної заяви відділ державної реєстрації актів цивільного стану попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України та інших до­кументів у разі зміни прізвища.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну прізвища, перевіряє відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї. Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну зокрема прізвища, додає до цих документів копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі зберігання актових записів цивільного стану в архівах інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану відділ, який прийняв заяву про зміну прізвища, надсилає відповідні запити до зазначених відділів.

Зміну прізвища проводять за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України відповідних актових записів цивільного стану і даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Якщо в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України немає актових записів цивільного стану, в які за підсумками державної реєстрації зміни імені необхідно внести зміни відповідно до закону, або даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян заяву про зміну імені може бути розглянуто тільки після їх поновлення та внесення відомостей до реєстру в установленому порядку.

Відповідно до п. 11 цього порядку, відділ державної реєстрації актів цивільного стану може відмовити у зміні прізвища.

Підстави для відмови у наданні дозволу на зміну прізвища такі: здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів інших держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей.

Відмову у наданні дозволу на зміну прізвища можна в установленому порядку оскаржити в суді.

У разі надання дозволу на зміну прізвища заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни прізвища до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, які складають актовий запис про зміну прізвища.

Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації зміни прізвища, дозвіл втрачає силу. Під час державної реєстрації зміни прізвища відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові свідоцтво про зміну прізвища.

Про державну реєстрацію зміни прізвища громадян України, які проживають на території України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк повідомляє територіальний орган Національної поліції, територіальний підрозділ ДМС за місцем їх проживання.

Після державної реєстрації зміни прізвища відділ державної реєстрації актів цивільного стану у паспорті громадянина України робить відмітку про те, що паспорт у зв’язку зі зміною прізвища підлягає обміну протягом місяця. З моменту зміни прізвища необхідно отримати нову довідку про присвоєння ІПН та внести всі необхідні зміни в документи, наприклад договори, заповіти, банківські відомості тощо. Також необхідно протягом місяця після зміни прізвища змінити закордонний паспорт.

Державна реєстрація зміни прізвища не має наслідком внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила прізвище, і її малолітніх та неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua