Сумський національний аграрний університет належить до вишів, де надають особливої уваги якості підготовки спеціалістів. Це стосується всіх факультетів, зокрема будівельного. Хтось може запитати: а як саме співвідносяться ці поняття? Наскільки затребувані нині будівельники в аграрному секторі краю?

Відповідь чітка й однозначна: затребувані, та ще й як! Особливо нині, коли в Україні створено територіальні громади. Планування їхнього розвитку починається насамперед із планування відповідної території, удосконалення інфраструктури тощо. А для цього потрібна містобудівна документація, якої в селах, селищах та районних центрах Сумщини гостро бракує.

Це лише один суттєвий штрих до актуальності проблеми, яких багато. Тож як наголошують ректор СНАУ академік НААНУ Володимир Ладика та голова Асоціації будівельників області «Сумибудкомплекс» голова наглядової ради ПАТ «Сумбуд» Павло Новицький, на порядку денному особливо гостро постало питання широкого застосування нових підходів і методів у підготовці висококваліфікованих будівельників, які б відповідали вимогам часу, змогли не тільки утримувати, а й підносити високу планку професійної майстерності. Та це не означає, що починати потрібно з чистого аркуша. Факультет має добротні наукові практичні напрацювання, якими може пишатися. Важливо, взявши їх за основу, нарощувати науково-практичну складову, зводити поверх за поверхом, аби випускники-будівельники відповідали нинішнім вимогам і були затребуваними на ринку праці.

Факультет тримається на досвіді викладачів...

Декан будівельного факультету Людмила Циганенко пропонує здійснити коротеньку, почасти віртуальну екскурсію підрозділом вишу. Вона наголошує, що він не масштабний кількісно, однак компактний, мобільний, а головне — професійний.

Основа його — надійні й досвідчені науково-педагогічні кадри. Називаючи прізвища, виокремлює особливо яскраві особистості, хто справив колись або ж справляє нині істотний вплив на розвиток і зміцнення факультету. З-поміж них світлої пам’яті доктор технічних наук професор Леонід Фомиця, під керівництвом якого свого часу було створено наукову школу, захищено 10 кандидатських дисертацій, виконано десятки тематичних досліджень на державне замовлення. Людмила Циганенко — випускниця цієї школи.

Це він організовував розроблення та впровадження нового покоління конструкцій, підсилення конструктивних елементів у будівлях та спорудах, що експлуатують, розвивав наукову теорію для старого мурування стін, підсилення ґрунтової основи фундаментів тощо. Завдяки цим напрацюванням на Сумщині вдалося повернути до життя більш як 20 споруд. І нині кафедра будівельних конструкцій провідна з випускових підрозділів факультету, тут студенти опановують один з найскладніших напрямів галузі.

Свого часу на факультеті працював доктор технічних наук професор Талят Азізов (нині він в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини), який підготував п’ятеро кандидатів технічних наук. Більшість із них тепер працюють на факультеті. Зокрема Олександр Савченко та Наталія Срібняк — заступники декана.

Сильна за творчим потенціалом кафедра архітектури та інженерних вишукувань, яку очолює професор доктор архітектури Іван Височин. На ній працюють один із старших викладачів заслужений художник Олександр Чередниченко, молоді й досвідчені кандидати архітектури Артем та Дмитро Бородаї. Студентські архітектурні проєкти, розроблені під їхнім керівництвом, перемагали і ставали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт серед випускників архітектурних спеціальностей вишів та міжнародних учасників.

Освітні підсумки значною мірою також ґрунтуються

…на матеріально-технічній базі

Її основу становлять дві лабораторії: навчальна науково-дослідна кафедри будівельних конструкцій та будівельного матеріалознавства, комп’ютерний та клас малюнка. Перша з них велика за площею, оснащена необхідним обладнанням. Її використовують для модельних і натурних випробувань будівельних конструкцій, під час виконання наукових магістерських та дисертаційних робіт. На базі другої студенти виконують лабораторно-практичні заняття з дисципліни «Будівельне матеріалознавство», визначають водопоглинання та гранулометричний склад будівельних матеріалів.

У класі малюнка студенти-архітектори в комфортному середовищі розвивають та вдосконалюють навички образотворчого мистецтва, просторового мислення. Тобто тут створено умови, в яких нинішні студенти мають змогу стати будівельниками-зодчими.

Під час практичних занять. Фото надав будівельний факультет СНАУ

Досконалість не має меж

Недавня зустріч, що відбулася на базі будівельного факультету, викликала зацікавлення не тільки причетних до підготовки спеціалістів для галузі, а й тих, хто користується підготовленими тут кадрами, численних партнерів вишу, насамперед практиків-будівельників, представників Гільдії архітекторів Сум та області. Адже на порядку денному було одне питання: що потрібно зробити, аби факультет одержав друге дихання, оновивши фундамент навчального процесу і максимально наблизивши його до нинішніх потреб будівельної галузі?

За словами Володимира Ладики, у вершині піраміди проблемних питань — практична складова навчання. Надзвичайно важливо, аби студенти якомога більше часу проводили на будівельному майданчику, серед практиків, бачили виробничі процеси, відчували особливості будівельних робіт, технологічних процесів, освоювали організаційні складові й одразу поєднували набуті у виші теоретичні знання з реальним досвідом. Але чотирьох тижнів практики, передбачених навчальним планом, замало. Одним із прийнятних варіантів може стати дуальне навчання, яке вже запроваджено на факультеті. Адже так студенти мають змогу вчитися за індивідуальним графіком і водночас працювати на виробництві, набуваючи навичок і досвіду. На думку ректора, важливим та перспективним напрямом удосконалення підготовки фахівців за спеціальністю «Архітектура та містобудування» стане розроблення освітньої програми «Містобудування».

На переконання Павла Новицького, СНАУ має всі можливості стати вишем-лідером з підготовки будівельників, адже тут є добротна база, досвідчені викладачі, мотивовані до навчання студенти. Проте немає межі досконалості, тому потрібно наблизити і максимально поєднати теоретичну й практичну складові освітнього процесу. Будівельні компанії та підприємства регіону готові приймати в себе студентів-практикантів, передавати їм досвід.

Як наголосив заступник голови Сумської ОДА Сергій Пахольчук, на часі розроблення освітньої програми «Водопостачання та водовідведення», оскільки будівельна галузь сумського краю гостро потребує спеціалістів саме цього вузькоспеціалізованого профілю. Запропоновано спільно з Асоціацією будівельників Сумщини на базі будівельного факультету створити експертно-навчальний центр для сертифікації інженерів-будівельників.

Загалом представники будівельних компаній високо оцінили потенціал вишу для тих, хто хоче здобути фах інженера-будівельника чи архітектора. Для розбудови сумської школи архітекторів закладено добротну базу.

За підсумками наради-зустрічі підписано важливі для розвитку факультету договори про співпрацю та стейкхолдерську діяльність із провідними будівельними компаніями та архітектурними майстернями Сум. Зокрема про проведення спільних лабораторно-практичних занять на підприємствах-роботодавцях та підприємствах-стейкхолдерах, майстер-класів виробничників, підвищення кваліфікації викладачів, які набуватимуть навичок на цих будівельних підприємствах.

ЦИФРИ І ФАКТИ

► Будівельний факультет СНАУ засновано 1989 року. Тоді тут почали готувати інженерів-будівельників за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

► Для підготовки фахівців вищої кваліфікації 1993 року при кафедрі будівельних конструкцій відкрито аспірантуру за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі і споруди».

► 1994-го ліцензований обсяг цієї спеціальності становив 75 студентів, а нині за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» для бакалаврів (чотири роки навчання) передбачено 1400 місць, магістрів (два роки) — 300 місць.

► Із 1996 року готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними ступенями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

► 2014-го ліцензовано та розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Архітектура».

► На факультеті готують фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія» за основними напрямами «Містобудівне проєктування», «Об’ємно-планувальне проєктування», «Дизайн архітектурного середовища».

► За спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» на рівні освітнього ступеня «магістр» студент може самостійно обирати одну із траєкторій: «Реконструкція та посилення будівель та споруд / Технологія та організація реконструкції будівель та споруд» або «Технічна експертиза будівель та споруд / Економічна оцінка будівель та споруд та операцій з нерухомістю».

► Форми навчання — денна, дистанційна, заочна, дистанційна за індивідуальним планом. Спеціалістів готують три випускові кафедри: «Архітектури та інженерних вишукувань», «Будівельних конструкцій», «Будівельного виробництва.

► На факультеті навчаються 530 студентів, серед них із Туркменістану, Марокко, Йорданії, Туреччини, Таджикистану, Намібії, Коморських островів.

► Колектив науково-педагогічних працівників — 26 викладачів, з яких дві третини мають вчене звання та науковий ступінь.