ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд
незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія-Флора» (далі — заявник) «Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту» (далі — заява);

інформаційні матеріали Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати розгляду заяви.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у заяві наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у заяві наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну свіжих зрізаних троянд незалежно від країни походження та експорту зростав;

у заяві наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що протягом 2016–2019 років імпорт в Україну свіжих зрізаних троянд незалежно від країни походження та експорту здійснювався у таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 9 Закону Комісія прийняла рішення від 22.05.2020 № СП-449/2020/4411-03, згідно з яким порушила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни походження та експорту, що має такий опис: свіжі троянди, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 0603 11 00.

Проведення спеціального розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін спеціального розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. 

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 22.05.2020 № СП-449/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: 

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94.

Е-mail департаменту захисту національного виробника Мінекономіки:  tradedefence@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

 

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» просимо зареєструвати заінтересованою стороною спеціального розслідування щодо імпорту в Україну свіжих зрізаних троянд незалежно від країни походження та експорту підприємство (компанію/організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (штук) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (штук) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (штук) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}