Наріжні камені цього важливого документа — конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій у нашій країні; реформа вітчизняної судової системи та демократичне управління; боротьба з корупцією і економічними злочинами та права людини. Йдеться про спільну ініціативу Ради Європи й української влади, що має на меті підтримати нашу державу у виконанні її законодавчих та конкретних зобов’язань як країни-члена РЄ.

— Ця ініціатива оновлює  зобов’язання  допомагати Україні в її невідкладному порядку денному реформ у сферах, що належать до нашої компетенції, — пояснює посол, представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні, голова українського офісу РЄ Владімір Рістовскі.

— Зауважу, — продовжує він, — що головні бенефіціари співпраці РЄ — державні установи, громадянське суспільство і широкий загал. Упровадження плану дій РЄ оцінюватимуть спільно з українською владою. Проекти в його межах фінансуватимуть із кількох джерел і їх координуватиме делегація Європейського Союзу.

З-поміж найголовніших завдань плану — узгодження визначальних українських реформ — конституційної, реформи виборчого законодавства і судової — з європейськими стандартами. У сфері демократичного управління  йдеться про посилення самоврядування, зміцнення громадянського суспільства, підтримку місцевих ініціатив.

Пріоритетами Ради Європи залишаються підтримка децентралізації управління та реформування місцевого самоврядування. Як зазначають міжнародні експерти, ухвалення Концепції місцевого самоврядування в квітні 2014 року окреслило початок ключового процесу децентралізації управління в наші країні.

Рада Європи, зокрема Центр експертизи реформ місцевого самоврядування Генерального директорату ІІ з питань демократії, доклали зусиль для посилення інституційної значущості вітчизняної місцевої влади. Маємо на увазі експертні висновки щодо реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та законів, що ∂рунтуються на праві територіальних громад на об’єднання і співпрацю.  А Венеціанська комісія дала оцінку проектам відповідних змін до Конституції України.

І нині шляхом активної участі в робочих групах, створених урядом і Верховною Радою, європейські експерти, зокрема і через Програму РЄ «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» допомагають вітчизняним фахівцям  удосконалювати концепцію місцевого самоврядування, підвищувати компетентність місцевої влади, управляти місцевими бюджетами та фінансами.

Заходи співпраці РЄ, як  зазначено у Плані дій для України на 2015—2017 роки, і надалі посилюватимуть юридичне та інституційне середовище, щоб гармонізувати їх з Європейською хартією місцевого самоврядування.