Нині так склалося, що Україна опинилася в центрі уваги світової спільноти. Глибинний внутрішній зміст самої назви Україна містить такі поняття: унікальна — unicus, єдиний у винятковості, і народ — natio. У впродовж тисячолітнього часового відтинку вона не полишала європейського простору, була невід’ємною частиною міжнародних відносин з державами цього континенту. Цьому сприяла насамперед дипломатія.

Ще за часів Київської Русі наша країна була знана не лише в Європі, а й далеко за її межами. Варто згадати пророцтва німецького філософа Йоганна Гердера, який майже двісті років тому засвідчив: «Україна стане колись новою Елладою та її впливи поширяться на весь світ».

Дипломатія: історія і сучасність. Йдеться про одну з найважливіших складових становлення і розвитку світової цивілізації, процес державотворення, починаючи з глибини віків і до сьогодення. Світова дипломатія накопичила великий, багато в чому унікальний досвід формування системи міжнародних відносин. Висвітлення на сторінках часопису питань, пов’язаних зі становленням і розвитком дипломатії, зокрема української, з її історією та сьогоденням, спілкуванням з представниками зарубіжного дипломатичного корпусу стала основою нашої видавничої справи.

Саме 2000 року спільними зусиллями було започатковано та видано перший випуск щорічника «Україна дипломатична», що є візитівкою незалежної держави Україна на міжнародному просторі. До цього процесу були залучені міністри закордонних справ України, дипломати, учені, журналісти, науковці, провідні інститути Національної Академії наук України, видання «Урядовий кур’єр».

27 листопада 2019 року в залі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися презентація двадцятого — ювілейного випуску наукового щорічника «Україна дипломатична» і дипломатичний прийом з нагоди 75-річчя інституту.

До відзначення двох знакових подій у дипломатичній сфері держави долучилися понад 200 осіб, поміж яких — 42 представники іноземних посольств і чотири міжнародні організації, акредитовані в Україні, ветерани дипломатичної служби, науковці з різних країн світу, представники громадськості, студентства та преси.

«Україна дипломатична» — це унікальне видання, яке системно й на високому рівні висвітлює проблематику міжнародного життя нашої країни та світу, робить значний внесок у формування української наукової дипломатичної школи, сприяє академічній науці пропагувати та втілювати власні розробки з актуальних проблем дипломатії та зовнішньої політики.

Новий випуск видання сформовано з 63 публікацій: статей іноземних і вітчизняних дипломатів, наукових розвідок про сучасний стан та історію міжнародних відносин, української дипломатії. Обсяг видання — 825 сторінок українською й англійською мовами. До видання ввійшли такі рубрики, як «Історія дипломатії», «Інституційна історія української дипломатії очима її учасників», «Фаховий погляд дипломата», «Дипломатичний корпус України», «Сучасна дипломатія: концепції та реалії», «Геополітика в сучасному світі», «Постаті та події» та «Бібліографія. Критика».

Володимир ДЕНИСЕНКО,
Юлія МАТКОВСЬКА
для «Урядового кур’єра»