ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 12 лютого 2015 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула вимогу товариства з обмеженою відповідальністю «Уніплит» «Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку застосування» (далі – вимога) та звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами такого розгляду Комісія встановила:

♦ вимогу подано з дотриманням строків, передбачених положеннями статті 19 Закону;

♦ вимогу подано належним національним товаровиробником у розумінні положень Закону;

♦ у вимозі не міститься достатньо обгрунтованої інформації, на підставі якої можна дійти висновку про продовження дії демпінгу та шкоди;

♦ зазначена у вимозі інформація засвідчує, що застосування антидемпінгових заходів позитивно вплинуло на фінансово-господарське становище національного товаровиробника та сприяло відновленню конкуренції на внутрішньому ринку України;

♦ у вимозі міститься достатньо доказів того, що становище експортерів або економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові.

Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями статей 18 і 19 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-327/2015/4442-06, згідно з яким:

♦ порушила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування;

♦ продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 14. 07. 2006 № АД-135/2006/143-35 та продовжених рішенням Комісії від 12. 02. 2010 № АД-227/2010/4403-41, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Товар, що є об’єктом перегляду антидемпінгових заходів, має такий опис: плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев’янілих матеріалів з додаванням або без додавання смол або інших органічних зв’язувальних речовин; густиною більш як 0,8 г/см3; без механічного оброблення або облицювання; мокрого способу виробництва, тверді, походженням з Російської Федерації, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 4411 92 10 00.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх застосування доручено Мінекономрозвитку.

Якщо продовження антидемпінгових заходів будь-яким чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення перегляду антидемпінгових заходів.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Відповідно до частини другої статті 4 Закону відомості, письмові докази та інша інформація, подані Мінекономрозвитку або Комісії, ураховуються ними в процесі перегляду антидемпінгових заходів за умови їх викладення державною мовою України та у строки, передбачені статтею 6 Закону.

Протягом 30 днів із дати набрання чинності рішенням Комісії Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду антидемпінгових заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань. Для здійснення реєстрації заінтересованою стороною необхідно зазначити назву, вид господарської діяльності, адресу, телефон/факс та адресу робочої електронної поштової скриньки.

Протягом 60 днів із дати набрання чинності рішенням Комісії Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів.

Адреса Мінекономрозвитку:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

контактний телефон: 521-16-25; факс: 226-31-81;

адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua.

Інформація та докази, що надаються Мінекономрозвитку однією із заінтересованих сторін під час перегляду антидемпінгових заходів, надсилаються цією заінтересованою стороною усім іншим заінтересованим сторонам. Якщо інформація та докази не надсилаються Мінекономрозвитку або заінтересованим сторонам або якщо цю інформацію та докази неможливо перевірити, така інформація та докази не враховуються Мінекономрозвитку у процесі перегляду антидемпінгових заходів.

У разі надання матеріалів, що містять конфіденційну інформацію, заінтересовані сторони повинні позначити таку інформацію написом «КОНФІДЕНЦІЙНО» та супроводити її неконфіденційним резюме. Резюме повинно бути деталізовано, щоб була зрозуміла суть конфіденційно переданої інформації.

Рішення Комісії від 12. 02. 2015 № АД-327/2015/4442-06 набирає чинності з 17 лютого 2015 року. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі