У мене є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили. У рішенні вказано відновити мені дошлюбне прізвище, оскільки я просила про це в заяві. Але я передумала, бо всі документи на моє теперішнє прізвище. Чи є в мене право відмовитися від зміни прізвища? Який у мене строк на зміну прізвища? Які наслідки, якщо не відновлю дошлюбне прізвище?

Аквілаєва Ю.

Начальник Дарницького районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Юлія КОСТЮЧЕНКО

Ч. 5 ст. 295 Цивільного кодексу України передбачено, що прізвище фізичної особи може бути змінене у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або визнання його недійсним.

Відповідно до ч. 8 ст. 294 Цивільного процесуального кодексу України, у рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.

Згідно зі ст. 113 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 №2947-III (із змінами та доповненнями), особа, яка змінила прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити дошлюбне.

Відповідно до ч. 2 ст. 114 Сімейного кодексу України, у разі розірвання шлюбу в суді шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

Відповідно до ч. 2 ст. 115 Сімейного кодексу України, рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили суд надсилає до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

У ч. 3 ст. 115 Сімейного кодексу України зазначено, що документ, який засвідчує факт розірвання шлюбу судом, — рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили. Термін, відведений законодавством, а саме Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим постановою Верховної Ради України 26.06.1992 №2503-ХІІ (із змінами та доповненнями), для обміну паспорта після зміни прізвища, зумовленої одруженням, розірванням шлюбу, становить місяць з дати укладення чи розірвання шлюбу.

Недотримання встановлених строків має наслідком неможливість здійснення юридичних дій (укладати договори, оформляти доручення, приймати спадщину, здійснювати банківські операції). Крім того, згідно з вимогами ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема проживання громадян за недійсним паспортом громадянина України передбачає накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо бажаєте залишити прізвище, набуте у шлюбі, вам необхідно після обміну паспорта громадянина України звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для подачі заяви про зміну імені в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи» від 11.07.2007 №915 (із змінами та доповненнями).

Державну реєстрацію зміни імені проводить відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану за заявою фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, за місцем її проживання за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Якщо в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану немає відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, державну реєстрацію зміни імені може бути проведено тільки після їх поновлення та внесення відомостей до цього реєстру в установленому порядку.

У разі реєстрації громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах інших держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, державна реєстрація зміни імені проводиться без витребування копій актових записів цивільного стану. Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами інших держав підтверджується відповідними легалізованими у встановленому порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану.

Заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності вагомої причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.

Заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до дипломатичного представництва або консульської установи України, розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Розгляд заяви про зміну імені може бути зупинено, якщо виникла потреба у поновленні актових записів цивільного стану та внесенні відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Державна реєстрація зміни імені не має наслідком внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім’я, і її малолітніх та неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.

Хочу розлучитися з чоловіком. Ми не живемо разом майже рік, спільних дітей немає. Підкажіть, будь ласка, які документи необхідні для розлучення і який строк передбачено для розірвання шлюбу через РАЦС.

Кузьменко Л.

Державна реєстрація розірвання шлюбу у випадку, передбаченому ст. 106 Сімейного кодексу України, проводиться на підставі письмової заяви про розірвання шлюбу подружжя, що не має дітей, у якій слід зазначити відсутність у нього спільних дітей, після закінчення місяця від дня подання такої заяви, якщо її не було відкликано, у присутності хоч одного з подружжя.

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Якщо один із подружжя через вагому причину (у зв’язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості) не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї від його імені може подати другий із подружжя, про що робиться відмітка в журналі обліку заяв про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, а також в актовому записі про розірвання шлюбу в графі «Для відміток».

Приймаючи заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, особам роз’яснюють порядок і умови державної реєстрації розірвання шлюбу, а також момент його припинення. Якщо подружжя з важливої причини не може з’явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу в установлений для нього день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесено на інший день. Про це робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей.

У цих випадках строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати року з дня подання заяви.

Якщо подружжя не з’явилося для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу і не повідомило про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Якщо один із подружжя через важливу причину не може з’явитися для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, або впродовж місяця письмово повідомити орган державної реєстрації актів цивільного стану про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі надсилання письмового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, який не може з’явитися, має бути нотаріально засвідченим, про що робиться відповідна відмітка в актовому записі про розірвання шлюбу в графі «Для відміток».

У цьому разі під час державної реєстрації розірвання шлюбу в актовому записі вказують усі дані щодо другого з подружжя відповідно до поданої заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей.

Той із подружжя, який змінив прізвище у зв’язку з державною реєстрацією шлюбу і буде відсутній під час державної реєстрації розірвання шлюбу, повинен зазначити в заяві про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про бажання надалі іменуватися цим прізвищем або відновити дошлюбне.

До заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, має бути додано свідоцтво про шлюб. Якщо в подружжя такого свідоцтва немає, а актовий запис про шлюб в органі державної реєстрації актів цивільного стану не зберігся, то за наявності в паспортах або паспортних документах заявника відмітки (штампа) про шлюб вимагати поновлення актового запису не потрібно. Про відсутність свідоцтва робиться відмітка на заяві про розірвання шлюбу. За наявності свідоцтва про шлюб після складання актового запису про розірвання шлюбу воно повертається заявникам з відміткою про державну реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо актовий запис про шлюб було складено в органах державної реєстрації актів цивільного стану України, але не зберігся, і в подружжя немає свідоцтва про шлюб, а також штампів (відміток) у паспортах, паспортних документах, то державну реєстрацію розірвання шлюбу може бути проведено тільки після поновлення актового запису про шлюб у встановленому законодавством порядку.

Той із подружжя, який бажає відновити дошлюбне прізвище, повинен письмово заявити про це у відділі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.

Якщо особа під час державної реєстрації розірвання шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта громадянина України у формі книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища після державної реєстрації розірвання шлюбу.

Підкажіть, будь ласка, які необхідно надати документи до РАЦС для отримання свідоцтва про смерть моєї матері. Які є підстави для відмови?

Соколовський А.

Державну реєстрацію смерті проводить орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі:

1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;

2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення трупа, а якщо неможливо одержати документ закладу охорони здоров’я або судово-медичної установи, — не пізніше п’яти днів.

Державна реєстрація смерті за заявою, подана до закінчення одного року з дня настання смерті, проводиться за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

Державна реєстрація смерті проводиться за місцем проживання заявника у разі:

1) якщо заява надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті;

2) встановлення у судовому порядку факту смерті;

3) звернення для реєстрації смерті особи, оголошеної судом померлою.

Державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, інших осіб.

Особа, яка звернулася щодо державної реєстрації смерті, повинна пред’явити паспорт або паспортний документ. Якщо такого документа немає, це не є підставою для відмови в державній реєстрації смерті, але про це робиться відповідна відмітка у графі «Для відміток» актового запису про смерть.

Якщо заява про державну реєстрацію смерті надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті, то державна реєстрація проводиться за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть установленої форми на загальних підставах за заявою будь-якої особи, без складання висновку, але після перевірки наявності державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Державна реєстрація факту смерті, встановленого у судовому порядку, проводиться за заявою осіб, що були заявниками під час розгляду судом справи, а також спадкоємців померлого під час подання рішення суду.

Після державної реєстрації смерті відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

Ст. 317 Цивільного процесуального кодексу України врегульовано порядок встановлення факту смерті осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території України (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Луганської та Донецької областей) у судовому порядку. Це пов’язано насамперед із тим, що на тимчасово окупованій території АР Крим та території Луганської та Донецької областей, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноважень, видають лікарські свідоцтва про смерть за формами, що не відповідають вимогам чинного законодавства України і не можуть бути документами, що підтверджують факт смерті.

Перед тим як звертатися до суду, громадянам необхідно спочатку звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території, підконтрольної владі України, й отримати письмову відмову, яку слід використати під час підготовки заяви до суду. Заявникам видають пам’ятки стосовно порядку державних реєстрацій та зразки позовних заяв до суду.

Заяву про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, можуть подати родичі померлого або їхні представники до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника. Цю категорію справ суд розглядає невідкладно з моменту надходження заяви.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. Копію судового рішення видають особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилають до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Для отримання свідоцтва про смерть заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану України копію рішення про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua