Система професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини — невід’ємна і потужна складова не лише навчального процесу, а й ринку праці. Адже саме тут готують кадри, без яких немислиме сучасне виробництво. Про навчання у закладах ПТО, співпрацю з роботодавцями і соціальними партнерами кореспондентові «УК» розповідає директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія ГРОБОВА.

— Вікторіє Павлівно, чи встигає система ПТО Сумщини за вимогами часу стосовно підготовки спеціалістів відповідних професій?

— Прагнемо максимально відповідати вимогам і викликам часу, адже цей процес безперервний. Наш департамент щороку формує планові контрольні показники обсягів регіонального замовлення на фахівців і робітничі кадри. Зокрема, у 2019-му з урахуванням пропозицій закладів ПТО замовлення становило 3992 кваліфіковані робітники і 95 молодших спеціалістів за 80 професіями й чотирма спеціальностями.

Замовлення виконано на 88%, або на 3607 осіб, зокрема на робітничі кадри — 3517 та 90 молодших спеціалістів.

Торік загалом підготовлено 4786 кваліфікованих робітників, із них 3555 здобули робітничу кваліфікацію та освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за бюджетні, решта — за кошти юридичних і фізичних осіб. За підсумками вступу найчастіше юнаки й дівчата обирали професії «кухар», «кондитер», «тракторист сільськогосподарського виробництва», «водій», «електрогазозварник», «перукар», «продавець», «маляр», «штукатур».

Потребу у фахівцях відповідної кваліфікації визначають роботодавці. Вони не тільки замовники, а й наші соціальні партнери. Саме завдяки тісній співпраці досягаємо позитивних результатів у працевлаштуванні випускників, забезпеченні їх першими робочими місцями. Звісно, поки що про ідеальну ситуацію не йдеться, але постійно вдосконалюємо систему ПТО для підготовки висококваліфікованих фахівців, максимально затребуваних на ринку праці.

— Наскільки тісні зв’язки з роботодавцями?

— Це основа основ спільних успіхів, тож маємо яскраві приклади.

Для підготовки кваліфікованих робітників заклади ПТО постійно укладають договори із представниками-партнерами, які беруть участь у державній та підсумковій кваліфікаційній атестаціях, складанні й розгляді документації, надають робочі місця для проходження виробничої практики з наступним працевлаштуванням, знайомлять учнів з матеріально-технічною базою свого підприємства тощо.

Один зі знакових показників — завдяки залученим інвестиціям, зокрема роботодавців, створено десять сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням будівництво, деревообробка і сантехніка. Це дало змогу налагодити тісні партнерські відносини з ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Снєжка-Україна», ТДВ «Сініат».

У межах державно-приватного партнерства впродовж останніх трьох років втілювали експерименти регіонального рівня «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» та «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».

До прикладу, позаторік укладено угоду про співпрацю між Сумським центром ПТО, Сумською міськрадою та групою компаній «Технологія» щодо реалізації моделі дуальної освіти та навчання учнів на основі сучасних виробничих технологій. При цьому навчальний заклад використовує потенціал підприємств задля модернізації власної наявної та створення нової матеріально-технічної бази із професій, орієнтованих на високотехнологічне виробництво.

Роменське ВПУ тісно співпрацює із ТОВ «Завод Кобзаренка», «Таланпром», «Роменський хлібокомбінат», їхні колеги Глухівське ВПУ — з місцевими агролісгоспом і лісовим господарством.

Загалом 10 закладів із 59 суб’єктами господарювання здійснюють навчання за 11 професіями з елементами дуальної форми. Для сільського господарства у такому форматі працюють Реутинський професійний аграрний ліцей та агрохолдинг ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», Конотопський професійний аграрний ліцей і ПАТ «Конотопагропостач» за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

— Чи вдосконалюється матеріально-технічна база навчальних закладів, адже віртуально навчити складно, щоб не сказати неможливо?

— Неодмінно, адже саме матеріально-технічна база слугує водночас навчальною практичною базою. Я сказала про створення десяти центрів ПТО із залученням інвестицій роботодавців і коштів державного та обласного бюджетів. У найближчих планах — створити ще три таких центри за різними напрямами. Зокрема, на базі Сумського центру ПТО за підтримки ЗАТ «Технологія» для підготовки кадрів друкарського виробництва, Сумського центру ПТО з дизайну та сфери послуг — спеціалістів індустрії краси, у Шостці готуватимуть електромонтерів з ремонту і обслуговування сонячних енергоустановок. Є регіональний план розвитку ПТО області до 2021 року, де чітко прописано засади розвитку матеріально-технічної бази всіх навчальних закладів системи.

— Освітня реформа передбачає зміни і системи ПТО. Що заплановано?

— Є програма реформування, що передбачає різнопланові напрями. Як зазначено у Стратегії розвитку Сумської області на 2018—2020 роки, стали очевидними невідповідність освітньої структури та перспективних потреб ринку праці, слабка прив’язка програм підготовки до вимог виробництва, знижено престиж робітничих професій науково-технічного спрямування. Тож саме ці аспекти реформування перебуватимуть на першочерговому контролі.

Для ефективнішого використання майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, раціонального використання бюджетних коштів заплановано зменшення мережі на вісім закладів. З огляду на комунальні послуги, приєднання, кадрову оптимізацію та інші чинники, щорічна економія становитиме близько 10 мільйонів гривень.

А загалом реформування спрямовано на те, щоб створювати міцнішу і професійнішу матеріально-технічну базу наявних навчальних закладів, розширювати спектр підготовки фахівців робітничих професій відповідно до потреб роботодавців та регіонального ринку праці, зменшувати вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, оптимізувати структуру витрат та підвищувати престиж вступу до об’єднаного закладу освіти.

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія ГРОБОВА:

ДОСЬЄ «УК»

Вікторія ГРОБОВА. Народилася 1970 року в Сумах. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. Макаренка, Національний університет внутрішніх справ. Працювала на різних посадах у системі правоохоронних органів, освіти. З червня 2017-го — директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА. Авторка багатьох наукових праць. Доктор юридичних наук. Професор.

ДОВІДКА «УК»

На Сумщині функціонують 29 державних закладів ПТО: шість центрів ПТО, 10 ВПУ, міжрегіональне ВПУ, вісім професійних ліцеїв, два ПТУ, два навчальних центри при установах виконання покарань. Тут готують кваліфікованих робітників за 14 напрямами економічної діяльності, або майже 150 професіями, що охоплюють усі галузі промисловості, транспорту, будівництва, торгівлі, сфери побуту, агропромислового комплексу.

На 1 січня 2020 року навчалися 8937 юнаків і дівчат, серед них 8557 — за регіональним та державним замовленням. Освітньо-виховний процес забезпечують 1169 педагогічних працівників.