У яких випадках травма, отримана на тій території, де людина працює, може вважатися виробничою? Мій чоловік, коли вже йшов додому з роботи, спіткнувся на подвір’ї фірми, упав і зламав руку. Керівництво фірми каже, що він у цей час не виконував роботу, тож виробничою цю травму назвати не може. Як має бути правильно?

В. ТКАЧУК, м. Київ 

Консультує Мирослава ПРИМАК,
юрист Рівненської обласної громадської організації
«Комітет виборців України»

— Це питання регулюється Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232, та Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 22.03.2001 №270.

Відповідно до постанови №1232 розслідування проводиться в разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого чинника чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю.

За загальним правилом, розслідування та облік нещасних випадків, котрі сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Пунктом 3 порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270, передбачено, що травмою невиробничого характеру також вважається травма, отримана під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації і не використовувався в інтересах цієї організації.

Разом з тим зауважуємо, що наказом роботодавця створюється комісія з розслідування, до компетенції якої належить з’ясування обставин і причин нещасного випадку, визначення, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом, та складання відповідних актів згідно з вимогами вказаних порядків.

Шановні читачі «Урядового кур’єра»! Якщо ви хочете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», можете надіслати його за адресою: 01008, м. Київ, вул. Садова,1, редакція газети «Урядовий кур’єр» або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua