Я доглядаю за людиною похилого віку (мати 83 роки) з 2017-го та отримую компенсацію по догляду: зараз в розмірі 36,14 гривні щомісячно. Щопівроку я оформляла соціальну допомогу з малозабезпеченості. У січні 2021 року подала документи знову, але отримала відмову, в якій аргументують тим, що мені врахували умовний дохід: 0,5 розміру мінімальної зарплати. Поясніть, будь ласка: чи маю я право на отримання соцдопомоги з малозабезпеченості в моєму разі і чи правомірна ця відмова?

Марина

Директор департаменту соціальної політики КМДА РУСЛАН СВІТЛИЙ

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (далі — Закон України), державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї (далі — соціальна допомога).

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Відмітимо, що шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги.

До стабілізації економічного становища в Україні розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про державний бюджет України на відповідний рік.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено, що у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить для працездатних осіб — 35% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2021 рівень забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 794,50 грн, тобто 2270,00 грн. * 35 %).

Для призначення соціальної допомоги подається, зокрема:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Відповідно до пункту 13 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №632, під час обчислення соціальної допомоги для розрахунку середньомісячного сукупного доходу за кожний місяць, в якому відсутні доходи, доходи яких були меншими за 0,5 розміру мінімальної заробітної плати протягом періоду, за який враховуються доходи, включається 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи (у 2021 році мінімальна заробітна плата у місячному розмірі: з 1 січня становить 6000 грн, з 1 грудня — 6500 грн).

Згідно зі ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Мій чоловік має 1 групу інвалідності (без обох ніг). В ІПР написано, що потрібен постійний догляд. Чи маю я право отримувати компенсацію з догляду за інвалідом, в якому розмірі і на яких умовах?

Тетяна

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №859, встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі — компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є зокрема особами з інвалідністю I групи.

Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі структурний підрозділ) за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Призначення і виплата компенсації здійснюються структурним підрозділом із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, заяв разом з документами.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць станом на 1 січня 2021 року становить 2189,00 гривень).

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16.06.2020 №419.

Призначення допомоги по безробіттю звільненим у період карантину, зокрема особам передпенсійного віку

Я особа передпенсійного віку, маю загальний стаж більш як 40 років, із них 16 страхового стажу. Через ковід у зв’язку з закриттям підприємства 06.04.2020 р. за згодою сторін була звільнена з роботи та стала на облік Лиманського центру зайнятості. 31.12.2020 р. за наказом 210112 від 12.01.2021 р. виплату допомоги припинено, про що повідомлено мені 28.01.2021р. Працівники центру зайнятості обґрунтували свої дії тим, що мені призначено виплату на загальних підставах на 270 днів відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», прикінцеві положення. Але в ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 р.» у ст. 22 пунктом 4 зазначено, що «Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів», яка ніяким чином не стосується прикінцевого положення. Крім того, Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, розділ ІV п. 3 передбачає припинення виплат допомоги по безробіттю «особам передпенсійного віку — з 631 календарного дня після призначення допомоги по безробіттю». На офіційному вебсайті від 16.04.20 р. Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості інформувало щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи: «Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — 720 календарних днів». На мої запити на «урядову лінію» були надані відписки, що допомога по безробіттю нарахована правильно і становить 270 днів. Прошу надати з цього приводу компетентне роз’яснення, так як незахищеним особам передпенсійного віку це важливо.

Загудай Л. А.

Начальниця відділу організації сприяння працевлаштуванню Київського міського центру зайнятості ТЕТЯНА ГОВОРУН

Механізм та процедура призначення допомоги по безробіттю регулюється частинами 4 та 5 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.04.2020 №624.

Пунктом 1 частини 5 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачене скорочення тривалості допомоги по безробіттю у разі звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін на 90 календарних днів.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Розділ ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» доповнено п. 3-2 такого змісту: для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, визначені пунктом 1 ч. 5 ст. 31 цього Закону, при цьому загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

Оскільки інших норм даним законом щодо терміну виплати допомоги по безробіттю не встановлено, то зазначена норма застосовується в тому числі і для осіб передпенсійного віку.

При цьому особам, звільненим з роботи в період карантину з інших причин (крім звільнених за власним бажанням без поважних причин та за згодою сторін), виплата допомоги по безробіттю призначається на загальних підставах, тривалість виплати допомоги по безробіттю особам передпенсійного віку (за 2 роки до досягнення встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» права на пенсію) за умови подання інформації про вік виходу на пенсію не може перевищувати 720 к.д.

Хто має право на відстрочку від призову на строкову військову службу

Скажіть, будь ласка, мій чоловік повинен піти на строкову службу в квітні, але я зламала ногу і не зможу поки що працювати. Він може отримати відстрочку до осені?

Ілона Шкуратько

Адвокат, керуючий партнер АО «Ліга Права» БОГДАН ІЛЬЯШОВ

На строкову військову службу призиваються громадяни України, які відповідають вимогам, визначеним частиною першою статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — Закон).

Відповідно до статті 17 Закону відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб — громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину з інвалідністю;

7) дружину з інвалідністю;

8) вагітну дружину.

Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Отже, враховуючи вищевикладене, законодавець чітко зазначив, хто з призовників має право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Крім цього, у випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Пунктом 74 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №100) (далі — Положення) зазначено, що відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності, а у випадках, які не передбачені зазначеним Законом, — за рішенням обласної призовної комісії на підставі подання районної (міської) призовної комісії.

Зауважу, що право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками районному (міському) військовому комісаріату.

Призовник, який має право на відстрочку за сімейними обставинами, повинен через районний (міський) військовий комісаріат подати голові районної (міської) призовної комісії заяву про бажання нею скористатися, до якої повинен додати документи, що підтверджують це право (п. 75 Положення).

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Крім цього, ч. 5 ст. 16 Закону встановлено, що рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому законом.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторськими правами