ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту
в Україну цементу походженням з Турецької Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «Миколаївцемент», ПАТ «Подільський цемент» та ТОВ «Цемент», підтриманою ПрАТ «Івано-Франківськцемент», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.09.2020 № АД-463/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки (далі — розслідування).

Згідно з зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар походженням з Турецької Республіки, що має такий опис:

цемент, зокрема, клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються за такими кодами УКТ ЗЕД: 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00.

У рамках проведення розслідування Міністерство економіки України (далі — Міністерство) не встановило наявності виробництва в Україні товару, подібного до цементу білого походженням з Турецької Республіки, що класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом 2523 21 00 00.

Як наслідок, уточнено опис товару, що був об’єктом розслідування, а саме:

клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами 2523 10 00 00 та 2523 29 00 00 (далі — товар).

Країною походження товару є Турецька Республіка.

Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику, встановлювались за період дослідження: 01.01.2017 — 30.06.2020.

Факти щодо наявності та величини демпінгу при імпорті в Україну товару встановлювались за період розслідування: 01.07.2019 — 30.06.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством звіт та матеріали про результати проведення розслідування та встановила таке:

товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «Миколаївцемент», ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ПАТ «Подільський Цемент» є належним національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 16 статті 1 і статті 11 Закону, оскільки їх частка в загальному виробництві подібного товару в Україні становила понад 50 %. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 11 Закону показники ТОВ «Цемент» не враховувалися під час визначення національного товаровиробника;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Турецької Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Відповідно до положень статті 30 Закону та з огляду на участь у розслідуванні значної кількості іноземних експортерів, дослідження фактів наявності демпінгового імпорту було обмежено тими експортерами, які здійснювали найбільші обсяги експорту в Україну товару протягом періоду розслідування. Для інших експортерів, які належним чином співпрацювали у рамках проведення розслідування, відповідно до положень частини сьомої статті 16 Закону демпінгова маржа встановлювалася на рівні середньозваженої величини індивідуальної демпінгової маржі, розрахованої для експортерів з найбільшими обсягами експорту. Демпінгова маржа для експортерів, які здійснювали найбільші обсяги експорту в Україну товару протягом періоду розслідування, визначалась шляхом справедливого порівняння нормальної вартості та експортної ціни товару у розрізі окремих його різновидів. У випадках, коли не мав місце продаж подібного товару у звичайних торговельних операціях або коли цей продаж був незначним, нормальна вартість визначалась відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

протягом періоду дослідження національний товаровиробник перебував у фазі відновлення від істотної шкоди, заподіяної попереднім демпінговим імпортом з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова. Однак вплив демпінгового імпорту походженням з Турецької Республіки завадив його повноцінному відновленню;

існує загроза заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику, про що вказують значний темп приросту обсягів демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, значні обсяги незадіяних виробничих потужностей у Турецькій Республіці, які більш ніж у 5,5 раза перевищують обсяги видимого споживання в Україні, зменшення рівня внутрішнього споживання в Турецькій Республіці на 33,88 % та переорієнтація турецьких виробників на експортні ринки (зростання у 2,8 раза), у тому числі, на ринок України;

наявний причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Турецької Республіки та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику з огляду на те, що:

обсяги демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 184,58 %, відносно споживання подібного товару на внутрішньому ринку України — на 182,10 %, відносно загальних обсягів виробництва подібного товару в Україні — на 182,79 %;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Турецької Республіки здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість;

інші фактори, внаслідок одночасної дії яких може заподіюватися шкода, не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

У ході проведення антидемпінгового розслідування інформація Sanko Dış Ticaret A.Ş., зазначена у відповіді на запитальник для іноземного виробника і/або експортера, зокрема щодо загальних, торгових, адміністративних витрат та прибутку, не була врахована, оскільки була визнана неповною та такою, що не давала можливості Міністерству зробити точні висновки щодо експортної ціни. Відповідно до вимог статті 31 Закону заінтересовану сторону було поінформовано про причини відхилення зазначеної інформації та надано можливість надати додаткові коментарі. Подані Sanko Dış Ticaret A.Ş. додаткові коментарі були недостатніми для зміни відповідних висновків Міністерства.

Основні факти та висновки Міністерства в рамках проведення розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам та надано можливість надати коментарі.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Пропозиції добровільних письмових зобов’язань від Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sanko Dis Ticaret A.Ş., VEZIRHAN ÇIMENTO MADENCILIK SANAYI VE TICARET A. Ş. та OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. про перегляд їх цін визнано незадовільними, оскільки вони не забезпечують ліквідації впливу демпінгу, який заподіює шкоду, а також з огляду на невідповідність їх прийняття національним інтересам України.

Пропозиції добровільних письмових зобов’язань від Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A. Ş., KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A. Ş., ASKALE CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. Ş. та BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A. Ş. про перегляд їх цін є неприйнятними з огляду на невідповідність їх прийняття національним інтересам України.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, що має такий опис:

клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 2523 10 00 00 та 2523 29 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробника-експортера Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:13 Maslak / İstanbul, Turkey) — 40,73 %;

для виробника-експортера Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Gölbucağı Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 74200 Bartın, Turkey) — 32,64 %;

для експортера Sanko Dış Ticaret A. Ş. (Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil, Gaziantep / Turkey) стосовно експорту товару виробника Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Gölbucağı Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 74200 Bartın, Turkey) — 32,64 %;

для виробника-експортера AKÇANSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Barbaros Mah., Kardelen Sok., No:2 D. 124-125, Palladium Tower, Ataşehir, İstanbul/Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. (Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Turkey) — 36,91 %;

для експортера ASKALE CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. Ş. (Yeşilova Mah. Trabzon Yolu 3.Km Aşkale / Erzurum / Turkey) стосовно експорту товару виробника KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. (Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A. Ş. (Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 Kestel / Bursa) — 36,91 %;

для виробника-експортера ÇIMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, No:1/90, 34750 Ataşehir/Istanbul, Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера VEZIRHAN ÇIMENTO MADENCILIK SANAYI VE TICARET A. Ş. (Minareliçavus OSB Mahallesi, N.113 Sk. No:17/_Nilüfer / Bursa / Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера OYAK Çimento Fabrikaları A. Ş. (Çukurambar Mahallesi 1480 Sokak No:2A/55 Çankaya Ankara) — 36,91 %;

для інших виробників та експортерів — 50,54 %.

Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Експортер (стосовно експорту товару виробника) має бути одночасно експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі  сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі