Кожен українець має знати свої права і обстоювати їх. Це важлива риса вільної і демократичної держави. У центрі системи охорони здоров’я мають бути інтереси життя та здоров’я пацієнтів, а не оплата ліжко-місць у медзакладах. Побудова такої пацієнт-орієнтованої системи — кінцева мета масштабної трансформації охорони здоров’я, яку нині втілює команда МОЗ України, повідомляє прес-служба міністерства. Права пацієнтів закріплені у найвищих законах країни: Конституції України, Законі «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Цивільному кодексі України.

Пацієнт має право на:

► медичні профілактичні заходи;

► доступність у галузі охорони здоров’я;

► згоду на медичне втручання та на відмову від медичного втручання;

► свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:

— на вільний вибір лікаря;

— на заміну лікаря;

— на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;

— на вибір закладу охорони здоров’я;

— на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги в закладах охорони здоров’я України;

► медичну таємницю;

► якісну медичну допомогу;

► безпечну медичну допомогу;

► інновації, зокрема право на медико-біологічний експеримент, репродуктивні технології, донорство, на корекцію (зміну) статі;

► запобігання за можливості стражданням і болю;

► індивідуальний підхід до лікування;

► оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я;

► відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;

► життя та повагу до гідності під час надання медичної допомоги;

► захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.

Реалізація цих прав не знімає відповідальності з пацієнтів. Навпаки, стан здоров’я кожного з нас передусім залежить саме від наших дій: чи намагаємося перейти на здорове харчування, позбутися шкідливих звичок, чи вчасно звертаємось до лікаря, дотримуємось його рекомендацій (зокрема не призначаємо собі лікування самостійно), проходимо профілактичні огляди, вакцинуємося  тощо.

Основні обов’язки пацієнтів, згідно з Законом «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:

► піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;

► проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

► надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані;

► виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я;

► у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.