ПОВІДОМЛЕННЯ 
про припинення проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) рішенням від 21.05.2019
№ АД-417/2019/4411-03 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

За вимогою Закритого акціонерного товариства «Рибницький цементний комбінат» рішенням Комісії від 11.10.2021 № АД-512/2021/4411-03 порушено проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова (далі – перегляд).

У рамках перегляду дослідження даних щодо наявності змін обставин, що стосуються демпінгу та шкоди, а також щодо впливу таких змін на достатність остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова проводилось за період розслідування перегляду (далі – період перегляду): 01.01.2018 - 30.06.2021.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати проведення перегляду та встановила:

застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова дало очікуваний результат, а саме ліквідувало негативний вплив демпінгового імпорту на національного товаровиробника, унаслідок чого має місце запобігання раніше встановленої шкоди;

відсутні належним чином доведені та обґрунтовані факти, які б свідчили про значну зміну обставин, які стосуються демпінгу та шкоди;

продовження дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова, у тому числі виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат», є необхідним для запобігання демпінгу;

існує ймовірність поновлення заподіяння шкоди національному товаровиробнику в разі анулювання дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова, у тому числі виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат»;

продовження дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова, у тому числі виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат», відповідає національним інтересам України.

З огляду на зазначене та керуючись нормами статей 18 та 20 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-550/2023/441-01, згідно з яким вирішила припинити проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова, який був порушений згідно з рішенням Комісії від 11.10.2021 № АД-512/2021/4411-03.

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-550/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі