ПОВІДОМЛЕННЯ про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за скаргою, поданою ТОВ «Модуль-Україна», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 14.12.2020 № АД-471/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки (далі – розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

прокат плоский з вуглецевої сталi, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, який класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодами 7210 70, 7210 90 та 7212 40 (далі – Товар).

Країна походження Товару: Китайська Народна Республіка.

Період дослідження: 01.01.2017 – 31.12.2020.

Період розслідування: 01.01.2019 – 30.06.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати проведення розслідування та встановила:

ТОВ «Модуль-Україна» та ТОВ «Хеві Метал» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Відповідно до статті 30 Закону та з огляду на участь у розслідуванні значної кількості іноземних виробників та експортерів, дослідження фактів наявності демпінгового імпорту було обмежено іноземними виробниками та експортерами з найбільшими декларованими обсягами виробництва, а також заінтересованими сторонами, що не надали згоди на надання відповіді на запитальник для іноземного виробника і/або експортера за умови її можливого неврахування. Для іноземних виробників та експортерів, які належним чином співпрацювали з Мінекономіки в рамках проведення розслідування, однак не були включені до дослідження, демпінгова маржа встановлювалася відповідно до частини сьомої статті 16 Закону на рівні середньозваженої величини індивідуальної демпінгової маржі, встановленої для порівнюваних експортерів або виробників. Для інших іноземних виробників/експортерів, які належним чином не співпрацювали з Мінекономіки в рамках проведення розслідування, демпінгова маржа встановлювалася відповідно до статті 31 Закону на підставі наявної у Мінекономіки інформації, а саме на рівні найвищої розрахованої ставки демпінгової маржі для іноземних виробників/експортерів, включених до дослідження. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

обсяги демпінгового імпорту зменшилися в абсолютних показниках на 38,1 %, при цьому його частка в загальному імпорті була значною та сягала від 51 % до 61 %;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження відбулося погіршення низки фінансово-економічних показників діяльності національного товаровиробника, а саме: зменшення рівня використання виробничих потужностей на 1,9 %; зростання обсягів залишків Товару на складах на 523,5 %; зростання збитків від діяльності національного товаровиробника на внутрішньому ринку на 40 645,6 % у доларовому та на 40 537,2 % у гривневому еквіваленті; зростання собівартості Товару на 13,9 %; зростання різниці між собівартістю та ціною Товару на 1 511,8 %; скорочення рентабельності від реалізації Товару на внутрішньому ринку на 1 300,0 %; показник ліквідності зменшився на 85,4 %;

наявність в Китайській Народній Республіці значного експортного потенціалу свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України та його собівартість;

інші фактори, крім демпінгового імпорту, не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки не суперечить національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування. За результатами опрацювання коментарів заінтересованих сторін розслідування внесені зміни до розрахунків індивідуальної демпінгової маржі для SHANDONG LANTIAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD та SHANDONG HWAFONE NEW MATERIALS CO., LTD. Наслідком цього стала зміна розмірів демпінгової маржі, встановлених для іноземних виробників/експортерів, які не були включені до дослідження, а також для інших іноземних виробників та експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки, які належним чином не співпрацювали з Мінекономіки в рамках проведення розслідування.

За результатами опрацювання коментарів заінтересованих сторін здійснено перерахунок маржі шкоди. Маржу шкоди визначено на рівні 51,18 % для Товару походженням з Китайської Народної Республіки;

Водночас інші коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Пропозиції добровільних письмових зобов'язань ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO., LTD, SHANDONG HUIJING COLOR STEEL CO., LTD, EBIC SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD, SHANDONG LANTIAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD та SHANDONG CASTLE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. про перегляд їх цін є неприйнятними, оскільки їх прийняття не відповідає національним інтересам.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

прокат плоский з вуглецевої сталi, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, що класифікується у товарних підпозиціях 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТ ЗЕД.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

длявиробника-експортера ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO., LTD (No.198 Daqiao South Road Dayuanuan Industry Zone Hangzhou Rr.China) – 42,53 %;

длявиробника-експортера SHANDONG HWAFONE NEW MATERIALS CO., LTD (Middle of Xinbo Road, Chengdong Subdistrict, Boxing County, Binzhou City, Shandong Province, China) – 30,76 %;

дляекспортера Shandong Iron & Steel Group Jiangsu Trading Co., Ltd (Annan Industry Zone, Dongtai (Anfeng), Jiangsu, China) стосовноекспортуТоварувиробника SHANDONG HWAFONE NEW MATERIALS CO., LTD (Middle of Xinbo Road, Chengdong Subdistrict, Boxing County, Binzhou City, Shandong Province, China) – 30,76 %;

длявиробника-експортера SHANDONG HUIJING COLOR STEEL CO., LTD (Dianzi Dongguan Village, Boxing County, Shandong Province, China) –
48,14 %;

дляекспортера EBIC SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD (17-th floor Dishang Building 17-6 Xinwei Road Huancui District, Weihai City, Shandong Province, China) стосовноекспортуТоварувиробника SHANDONG HUIJING COLOR STEEL CO., LTD (Dianzi Dongguan Village, Boxing County, Shandong Province, China) – 48,14 %;

длявиробника-експортера WELFULL GROUP CO., LTD (11f Jinjiang mansion, no.111 hushu south road Hangzhou, China) – 40,53 %;

длявиробника-експортера SHANDONG LANTIAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD (Dianzi Industrial Zone, Boxing Country, Shandong Province, China) – 41,36 %;

дляекспортера Shandong Castle International Trade Co., Ltd (Unit 802, Unit 1, Building 2, No. 16, Fuzhou South Road, Shinan District, Qingdao City, Shandong Province, China) заумовиекспортунимТоварувиробника SHANDONG LANTIAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD (Dianzi Industrial Zone, Boxing Country, Shandong Province, China) – 41,36 %;

дляекспортера FAREAST STEEL INTERNATIONAL LIMITED (No 1088, YINZHONG ROAD, HEDONG INDUSTRIAL PARK, SUZHOU, 215000, CHINA) – 38,70 %;

дляекспортера QINGDAO HONESTEEL METAL CO., LTD (Room 501, Unit 1, Building 11, No. 277 3rd Jinsong Road, Shibei District, Qingdao,  Shandong Province, China) – 38,70 %;

для експортера QINGDAO JOBOFONE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (room 216 Within 46 Building N.117 Zhujiang Road, Economic And Technological Development Zone Qingdao, Shandong, China) – 38,70 %;

для виробника-експортера SHANDONG BOXING HUAYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD (South Fuwang Steel Market, Xingfu Town, Boxing County, Binzhou City, Shandong Province, China) – 38,70 %;

для інших виробників та експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки – 48,14 %.

Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Експортер (стосовно експорту товару виробника) має бути одночасно експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01 набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі