Нагадуємо, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» (з урахуванням внесених змін і доповнень) з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID­19, спричиненої коронавірусом SARS­CoV­2 (COVID­19), на території України було запроваджено карантин,Кдія якого завершується 30 червня 2023 року.

У зв’язку із завершенням дії карантину,Кз 1 липня 2023 рокуКприпиняється дія норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими на період дії карантину встановлювалися окремі пільгові режими оподаткування.

Окрім того,К30 червня 2023 рокуКзавершується дія окремих правил оподаткування ПДВ та акцизним податком операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу (пункт 82 підрозділу 2, пункт 41 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу).

Тобто,Кз 1­го липня відновлюються правила оподаткування, які були змінені чи призупинені до 01.07.2023 та/або до завершення дії карантину.

І. ПДВ

1. Скасовується встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та/або операцій з постачання на митній території України товарів, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224 (товари для боротьби з COVID­19).

2. Припиняється дія пункту 72 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, згідно з яким операції, передбачені пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу та/або підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу, що здійснювалися громадськими об›єднаннями та/або благодійними організаціями під час карантину, не включалися ними при обрахунку загальної суми для цілей обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

3. Відновлюється оподаткування ПДВ за ставкою 20 % операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України пального (бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу, нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00) (крім випадків, коли такі товари відповідно до Кодексу оподатковуються ПДВ за ставкою 0 %) *.

______________

*п.82 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу.

ІІ. В частині акцизного податку

1. Щодо ставок акцизного податку

Відновлюються базові ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу*, а саме:

— на бензини моторні, інші нафтопродукти – 213,50 євро за 1000 літрів;

— на важкі дистиляти — 139,50 євро за 1000 літрів;

— на паливо моторне альтернативне — 162 євро за 1000 літрів.

_____________

* п.41 підрозділу 5 розділу ХХ КодексуК— «Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента УкраїниК«Про введення воєнного стану в Україні»Квід 24 лютого 2022 рокуК№ 64/2022, затвердженим Законом УкраїниК«Про затвердження Указу Президента УкраїниК«Про введення воєнного стану в Україні»Квід 24 лютого 2022 рокуК№ 2102­IX,Кале не довше ніж до 1 липня 2023 року…»

2. Щодо відвантаження спирту етилового для виробництва дез­інфекційних засобів

Скасовується:

— тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів.

Починають застосовуватися до виробників лікарських засобів:

загальні вимоги щодо особливостей оподаткування, цільового використання та погашення податкових векселів, які встановлені статтею 229 розділу VІ Кодексу при виробництві дезінфекційних засобів, з використанням спирту етилового, який оподатковується за ставкою 0 гривень за 1 літр 100­відсоткового спирту.

ІІІ. В частині податку на прибуток підприємств

Для платників податку на прибуток підприємств припиняється застосування різниць, визначених Кодексом, щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, включеного до складу доходів звітного періоду за правилами бухгалтерського обліку у вигляді:

— отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID­19, спричиненої коронавірусом SARS­CoV­2»;

— списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23Кта списаного податкового боргу відповідно до пункту 24Кта підпункту 26.2 пункту 26 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.К

Пресслужба Державної податкової служби України