З 1 січня 2023 р. уповноваженим органом в системі загально­обов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України (ПФУ). Це означає, що виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснює вже  не Фонд соціального страхування України, а ПФУ.

Відповідно, до виплат, які відтепер здійснює ПФУ, належать і виплати за лікарняними у зв’язку з вагітністю та пологами, про що розповідаємо детальніше.

В Україні жінки, що працюють, виходячи у відпустку через вагітність та пологи, отримують відповідну допомогу. Підставою для її призначення є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку.

Фото з сайту benesse-cms.jp

Кому надається?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на оплату лікарняних у зв’язку з вагітністю та пологами мають право жінки, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, жінки, які обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, жінки-підприємці, членкині фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Скільки календарних днів оплачується?

Лікарняний зазвичай видається з 30-го тижня вагітності. Проте жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1––3 категорія), можуть піти в декретну відпустку раніше –– з 27 тижня вагітності.

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається тривалістю:

• 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей –– додатково надається 14 календарних днів відпустки;

• 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, що належать до 1––3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Варто зазначити, що обчислюються саме календарні дні. 

Розмір допомоги

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі, який компенсує 100% середньої заробітної плати*

Розмір допомоги за один день декретної відпустки обчислюється шляхом ділення заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах. 

Розмір виплат жінок-підприємниць залежить від величини єдиного соціального внеску, який вони сплачували протягом останнього року.

Важливо:

У розрахунковому періоді (12 місяців) не враховуються календарні дні, які не відпрацьовані з поважних причин, до поважних належать:

• тимчасова непрацездатність;

• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;

• відпустка без збереження заробітної плати;

• призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. 

Наразі максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 100 500 грн на місяць (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 6700 грн на місяць.

Скільки розглядаються документи?

Документи для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розглядаються не пізніше трьох робочих днів з дня їх надходження (через 7 днів після відкриття лікарняного).

Як і інші лікарняні, «декретні» виплачуються роботодавцями працюючим жінкам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Окремі особливості

У разі коли жінка працює за сумісництвом, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається їй за вибором: за основним місцем роботи або за місцем роботи за сумісництвом. При цьому місце отримання допомоги не впливає на її розмір. Розрахунок розміру допомоги здійснюється із сумарної заробітної плати за основним місцем роботи та за місцем роботи (одержання доходу) за сумісництвом.

У ситуаціях, коли відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами розпочинається у період простою пiдприємства, вона нaдається з дня виникнeння права на тaку відпустку.

Коли початок декретної відпустки припадає на період іншого лікарняного, то попередній листок непраце­здатності закривається і з дня надання декретної відпустки видається інший листок непрацездатності.

Кожен із зазначених листків непрацездатності оплачується окремо. 

Увага!

Пенсійний фонд України здійснює виплату за лікарняним у зв’язку з вагітністю та пологами. Для отримання допомоги при народженні дитини необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення.

*Порядок обчислення середньої заробітної для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, в тому числі «декретних» виплат, здійснюється відповідно до постанови КМУ від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (зі змінами).

Міністерство соцiальної політики України