Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подало на затвердження проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження інвестиційного плану державного підприємства «Оператор ринку» на 2020-2024 роки». Його мета — створення організаційних, технологічних та інформаційних умов для розвитку підприємництва і впровадження ефективних механізмів організації енергетичного ринку.

У документі вказано, що для впровадження ефективних механізмів організації ринку електричної енергії та забезпечення його функціонування, а також виконання зобов'язань перед партнерами і державою ДП «Оператор ринку» у 2020—2024 роках планує освоїти та профінансувати капітальні інвестиції в сумі 35 746,4 тис. гривень, з них: в 2020 році — 15 285,0 тис. гривень, в 2021 році — 11 896,1 тис., в 2022-му — 824,6 тис., в 2023-му — 4269,3 тис., у 2024 році — 3471,4 тис. гривень.

Інвестиційний план підприємства передбачає фінансування проєктів, пов'язаних із забезпеченням здійснення функцій ДП «Оператор ринку», що дасть змогу:

1) створити на базі ДП «Оператор ринку»: клірингову установу для проведення розрахунків на усіх сегментах ринку; адміністратора моніторингу енергетичного ринку на національному рівні;

2) облаштувати приміщення, яке підприємство планує орендувати;

3) підтримувати у належному стані апаратне та програмне забезпечення;

4) гарантувати конфіденційність та цілісність даних щодо роботи ринків;

5) проводити своєчасне резервування, відновлення та усунення програмних недоліків для мінімізації ризиків, збою обміну та накопичення інформації.

Для забезпечення виконання цих заходів план підприємства передбачає інвестувати в 2020—2024 роках кошти за такими напрямами: придбання основних засобів у сумі 25 197,3 тис. гривень; придбання (створення) нематеріальних активів у сумі 10 470,1 тис. гривень; модернізація в сумі 79,0 тис. гривень.

Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»