ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2014 року                                          м. Київ                                                                     № 2056

Про оголошення попередження  кандидату в народні  депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Рибакову І.О.

До Центральної виборчої комісії 21 жовтня 2014 року надійшла заява кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Жадченка Андрія Миколайовича з доданим до неї рішенням суду.

У заяві суб’єкт звернення просить Центральну виборчу комісію прийняти рішення про оголошення попередження кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Рибакову Ігорю Олександровичу у зв’язку із встановленням судом при розгляді виборчого спору факту підкупу виборців.

Свої вимоги Жадченко А.М. обґрунтовує тим, що судовим рішенням, яке набрало законної сили, встановлено факт порушення вимог частини чотирнадцятої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) кандидатом у народні депутати України  в одномандатному виборчому окрузі № 207 Рибаковим І.О., що полягає у безоплатному наданні 13 жовтня 2014 року виборцям у селі Шаболтасівка Сосницького району Чернігівської області пакетів із вафельними тортами "Домашнє свято" та чаєм "Благославений сад", а також предметів релігійного культу.

Розглянувши заяву та додану до неї постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 20 жовтня 2014 року в справі № 825/3308/14, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 8 вересня 2014 року№ 859 "Прореєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" Рибаков І.О. зареєстрований кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207.

Відповідно до частин першої, другої статті 6 Закону вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Згідно з частиною першою статті 70 Закону кандидати у народні депутати України мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати України.

За змістом частини першої статті 68 Закону передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Статтею 74 Закону встановлено обмеження щодо ведення передвиборної агітації, відповідно до частини чотирнадцятої якої забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20 жовтня 2014 року всправі № 825/3308/14 встановлено факт порушення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Рибаковим І.О. вимог частини чотирнадцятої статті 74 Закону, що полягає у безоплатному наданні 13 жовтня 2014 року виборцям у селі Шаболтасівка Сосницького району Чернігівської області пакетів із вафельними тортами "Домашнє свято" та чаєм "Благославений сад", а також предметів релігійного культу.

Крім того, вказаним рішенням суду зобов’язано зазначеного кандидата у народні депутати України під час виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року утриматися від дій, заборонених частиною чотирнадцятою статті 74 Закону.

Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу визначено статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини третьої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172 – 175 указаного Кодексу, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Частиною дев’ятою статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

Отже, вищевказана постанова Київського апеляційного адміністративного суду 20 жовтня 2014 року набрала законної сили.

Частиною п’ятою статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Пунктом 5 частини другої статті 61 Закону визначено, що у разі порушення кандидатом у  народні депутати України обмежень щодо проведення передвиборної агітації йому оголошується попередження.

Згідно з частиною першою зазначеної статті рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України приймає Центральна виборча комісія.

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій цієї статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Рибакову І.О. попередження за порушення визначених Законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини другої статті 30, частин першої, другої, четвертої, сьомої статті 61, частини чотирнадцятої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, частиною п’ятою статті 14, частинами п’ятою, шостою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Оголосити кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Рибакову Ігорю Олександровичу попередження за порушення встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України" обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

2. Копії цієї постанови надати кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 207 Жадченку А.М. та Рибакову І.О.

3. Цю постанову оприлюднити в загальнодержавних засобах масової інформації – газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ