ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2014 року                                          м. Київ                                                                     2035

Про скаргу кандидата у народі депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37
Литвиненка С.
М.,  зареєстровану в Центральній виборчій комісії
21 жовтня 2014 року за № 21-36-38880

До Центральної виборчої комісії 21 жовтня 2014 року надійшла скарга кандидата у народі депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Литвиненка Сергія Михайловича з повідомленням про встановлення судом факту порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) кандидатом у народні депутати України Зубрієм Дмитром Олександровичем, який балотується в цьому самому окрузі.

У скарзі суб’єкт звернення просить Центральну виборчу комісію оголосити кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Зубрію Д.О. попередження за наслідками встановленого судовим рішенням, яке набрало законної сили, факту непрямого підкупу виборців з боку іншої особи в інтересах указаного кандидата.

Свої вимоги Литвиненко С.М. обґрунтовує тим, що постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15 жовтня 2014 року у справі № 804/16722/14, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2014 року у цій справі,  встановлено факт непрямого підкупу виборців, що відбувся 11 жовтня 2014 року на площі 30-річчя Перемоги у місті Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, з боку невідомої особи в інтересах кандидата у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатному виборчому окрузі № 37 Зубрія Д.О., а також дії цього кандидата щодо непрямого підкупу виборців через інших осіб, що мали місце 11 жовтня 2014 року на площі 30-річчя Перемоги у місті Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, визнано такими, що порушують вимоги частини чотирнадцятої статті 74 Закону.

На виконання частини десятої статті 111 Закону копіюскарги  з доданими до неї матеріалами надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 22 жовтня 2014 року надійшли пояснення кандидата у народі депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Зубрія Д.О. з доданими матеріалами, в яких він підтвердив ухвалення вищезазначених судових рішень, проте зауважив, що ні ним, ні його довіреними особами підкупу виборців не здійснювалось.

Постановою Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1293 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах  у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" зареєстровано кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Литвиненка С.М.

Постановою Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2014 року№ 1089 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" Зубрія Д.О. зареєстровано кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37.

За змістом частин першої, другої статті 108 Закону та пунктів 2.1, 2.2 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133 (далі – Порядок), кандидат у народні депутати України, зареєстрований у встановленому Законом порядку, може оскаржити до виборчої комісії, зокрема, дії іншого кандидата у народні депутати України. Частиною восьмою вказаної статті Закону та пунктом 3.4 Порядку передбачено, що скарга на дії чи бездіяльність кандидата у народні депутати України може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Комісія зазначає, що відповідно до статті 108 Закону скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду скарги.

Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали, а також пояснення суб’єкта оскарження із доданими до них матеріалами, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною першою статті 68 Закону передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Обмеження щодо ведення передвиборної агітації визначено статтею 74 Закону, відповідно до частини чотирнадцятої якої забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15 жовтня 2014 року у справі № 804/16722/14, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2014 року у цій справі,  встановлено факт непрямого підкупу виборців, що відбувся 11 жовтня 2014 року на площі 30-річчя Перемоги у місті Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, з боку невідомої особи в інтересах кандидата у народні депутати на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатному виборчому окрузі № 37 Зубрія Д.О., а також дії цього кандидата щодо непрямого підкупу виборців через інших осіб, що мали місце 11 жовтня 2014 року на площі 30-річчя Перемоги у місті Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, визнано такими, що порушують вимоги частини чотирнадцятої статті 74 Закону.

Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу врегульовано статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини третьої статті 177 зазначеного Кодексу судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172 – 175 вказаного Кодексу, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Частиною дев’ятою статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

Отже, вищевказана постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15 жовтня 2014 року набрала законної сили 17 жовтня 2014 року.

Згідно з частиною п’ятою статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Пунктами 1, 2, 5 частини другої статті 61 Закону визначено, що у разі встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією, яка висунула кандидатів у депутати, представником партії, уповноваженою особою партії чи посадовою особою партії, довіреною особою кандидата у депутати, а також іншою особою за дорученням кандидата у депутати, партії – суб’єкта виборчого процесу; встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, партія, яка висунула кандидатів у депутати, або посадова особа цієї партії; порушення партією, кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації оголошується попередження.

Згідно з частиною першою зазначеної статті рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України приймає Центральна виборча комісія.

Центральна виборча комісія може прийняти рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у депутати за результатами задоволення скарги (частина третя статті 61 Закону).

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Зубрію Д.О. попередження за порушення визначених Законом обмежень проведення передвиборної агітації, що полягають у непрямому підкупі виборців.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини другої статті 30, частин першої, другої, третьої, четвертої, сьомої статті 61, частини чотирнадцятої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, частиною п’ятою статті 14, частинами п’ятою, шостою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скаргу кандидата у народі депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Литвиненка Сергія Михайловича задовольнити.

2. Оголосити кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Зубрію Дмитру Олександровичу попередження за порушення встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України" обмежень щодо проведення передвиборної агітації, що полягають у непрямому підкупі виборців.

3. Копії цієї постанови надати кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Литвиненку С. М. та Зубрію Д.О.

4. Цю постанову оприлюднити в загальнодержавних засобах масової інформації – в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ