Побутує думка, що керівник, який за перші три місяці роботи не зміг започаткувати змін на краще, успіху не матиме. На державному рівні політикам і урядовцям не вистачило 23 років, щоб підняти країну. Зате всі вони мають найвищі ранги державних службовців. Чи відповідає формі зміст?

Майдан змів владу, яка дбала виключно про себе. Що далі? Сформовано Верховну Раду. Матимемо новий уряд. Чи зможуть люди, які стають біля керма держави, повернути хід нашого життя на краще? На кого вони мають спиратися?

А ось конкретніше запитання, відповідь на яке шукали під час недавньої дискусії науковці: «Чи здатна Україна мати професійних державних менеджерів майбутнього?» Їхні роздуми слухали і журналісти.

Знання мають працювати. Фото Oлександра ЛЕПЕТУХИ

Йшлося, зокрема, про переорієнтацію підготовки державних службовців за європейськими стандартами, перспективи та напрями реформування освіти у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Особлива проблема — як залучити талановиту молодь на державну службу.

«У країні слід створити умовидля чесної роботи»

Пьотр КУЛЬПА, 
постійний  радник 
проекту ЄС  в Україні:

— В Україні немає проблеми компетентних кадрів. Проблема в тому, що люди не дбають про якість держави. Як цього позбутися? Потрібна політична воля всіх партій. Держслужба не повинна залежати від партійних уподобань. Якщо не розуміти, що держслужба — народна цінність, майбутнього не буде.

У країні слід створити умови для чесної роботи. Чиновник служить народові, а не владі. А тому ставлення народу до чиновників — основний показник сили держави.

Чиновник повинен жити так, щоб люди бачили: він патріот не на словах, а підтверджує це ділом. Важливо дбати не просто про освіту, а про селекцію кадрів. Тут може бути корисним досвід Польщі, де з початком перебудови створили школу, в яку приймають за конкурсами випускників вишів. Їх навчають за кордоном. За два роки на кожного держава витрачає по 100 тисяч американських доларів. Вони їх мають відпрацювати на держслужбі. Таких фахівців уже 1200. Жоден з них не задіяний у корупційних схемах, бо це люди нового мислення. Для них престижно і відповідально обіймати посади в держструктурах.

«Змінити Україну зможеосвічена молодь»

Богдан  ГАВРИЛИШИН,
економіст,  громадський діяч:

— Освіта повинна готувати людину до системного мислення, бачення й розуміння світу і себе в ньому. Трансформувати Українську державу й суспільство зможе нова генерація — молодь віком від 20 до 35 років з доброю освітою, яка пов’язує майбутнє з Україною та прагне поліпшити її стан.

Чому вони? Саме ці люди знають мови — і не лише англійську, німецьку чи французьку, а й японську, китайську. Вони знають про світ, декотрі там навчалися, знають і використовують сучасні технології навчання та засоби комунікації, мають інший погляд на світ, зі здоровою системою цінностей. Це професійні, етичні, активні в громадському чи політичному житті люди, які вміють працювати в команді. Саме така молодь бере участь у ключовій програмі Фонду Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну». Серед них слухачі Вищої школи державного управління Національної академії. Багато з них стануть ефективними державними менеджерами. Їхнє завдання полягає в тому, щоб допомогти молоді засвоїти нові моделі цінностей: поведінки, політичної, економічної, соціальної систем і засад екологічної політики. Між цими складовими архітектури суспільства потрібна гармонія, сумісність.

Науковці мають збільшити темп інновацій через співпрацю науки, освіти і виробництва.

«Зарадитьпереорієнтація  навчанняна європейські стандарти»

Юрій  КОВБАСЮК,
президент
Національної академії державного
управління при Президентові України:

 — В умовах підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом актуалізується питання професіоналізації державної служби. Тому його доцільно розглядати у поєднанні двох напрямів: по-перше, запровадження стандартів ЄС в організацію і функціонування державної служби в Україні; по-друге, підготовка сучасного фахівця-управлінця, здатного ефективно реалізовувати завдання євроінтеграції України.

Переорієнтація навчального процесу на європейські стандарти підготовки державних службовців — практика, яка може найефективніше вирішити питання забезпечення державної служби професійними управлінцями нової генерації. Саме тому в національній академії запроваджено магістерську програму за спеціальністю «Публічне адміністрування».

Не меш важливий крок — розвиток міжнародної співпраці та академічних обмінів. Слухачі академії навчаються зокрема у Швейцарському інституті публічного адміністрування у Лозанні, також діють проекти з підвищення кваліфікації державних службовців із Голландським інститутом державного управління.

В Україні багато талановитої молоді. На жаль, не всі хочуть бути держслужбовцями. Щоб відповісти на запитання «Чому?», слід з’ясувати: наскільки держслужба приваблива для молоді, як задовольняє зарплата держслужбовця, чи є бажання міністерств залучати молодь? Кадрова політика це мало враховує. Нині розробляють новий законопроект про держслужбу. Сподіваємося, що він сприятиме поліпшенню кадрової роботи.

ВІД АВТОРА

Ще дуже актуальна проблема. Один з молодих учасників дискусії з гнівом говорив, що старі кадри не дають руху молодим. І дуже добре, що президент Національної академії державного управління зайняв виважену позицію. Не можна узагальнено говорити про всіх, сказав він. Ми маємо створити систему кадрової роботи з умовами для просування талановитих.

Пьотр Кульпа був категоричним. Узагальнюючи, ви ображаєте людей, заявив експерт майбутньому фахівцеві. Щоб оцінювати — треба бачити фахівців у роботі. А щоб кадрова система була ефективною, вона має служити запобіганню конкретним загрозам.

Не сьогодні й не вчора люди переконалися, що кадри вирішують усе. І це справді так. Лише освіти, навіть із додаванням закордонної, для успішної роботи замало. Керівник чи фахівець повинен жити життям регіону, яким керує, вболівати за нього. Усе це формується і перевіряється лише в процесі роботи. Тому питання резерву не менш актуальне, ніж організація навчання. А ще дуже багато залежить від першого керівника, його бажання і вміння підбирати фахівців.