«Суспільне телебачення і радіо має бути створено відповідно до закону. Їх мовлення повинно розпочатися з  1 січня», — одразу задав тон роботі колегії відомства його очільник Олег Наливайко. Він нагадав, що розмови про суспільне мовлення точилися довгих півтора десятка років. І лише після ухвалення Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» настав час конкретних дій.

Члени колегії зазначили, що за п’ять місяців після ухвалення закону Держкомтелерадіо, Національні теле- та радіокомпанії провели відповідну законопроектну та організаційну роботу для створення суспільного мовника.

Суспільне телебачення має працювати краще, ніж державне. Фото Володимира ЗАЇКИ

Визначено конкретні напрями

Держкомтелерадіо підготував проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», яким передбачається приведення чинного законодавства у відповідність до ухваленого Закону. Також Держкомтелерадіо підготував проект постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання суспільного телебачення і радіомовлення України», яким затверджується Статут Національної суспільної телерадіокомпанії України. Розроблений проект статуту направлено Мін’юсту для отримання юридичного висновку.

Узгоджена з вимогами закону і визначена в проекті статуту організаційно-правова форма «Державна організація» відкриває шлях до прямого фінансування із державного бюджету України, що передбачено ухваленим законом. Проте цей статус значно обмежує можливості керівництва організації ефективно виконувати статутні завдання. З метою розв’язання цієї проблеми НТКУ розробила альтернативний проект статуту, згідно з яким НСТУ є юридичною особою публічного права — Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Запропонована форма акціонерного товариства надає більшу економічну свободу підприємству, натомість не дає змогу здійснювати пряме фінансування компанії із державного бюджету, як це визначено згаданим законом.

Також НТКУ підготувала документ «Стратегія НСТУ. Подальші кроки та завдання», який має стати визначальним на шляху трансформації та подальшої роботи суспільного мовника. Цей документ пропонується презентувати представникам Європейської мовної спілки в рамках їхнього робочого візиту до НТКУ в жовтні 2014 року.

НРКУ вжито заходів з удосконалення редакційної політики компанії та наближення мовлення до європейських стандартів суспільного радіо, повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Інтереси територіальних громад

Водночас члени колегії зазначили, що в законі існують прогалини та певні невідповідності світовій практиці функціонування та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення. Разом із невизначеністю організаційно-правової форми телерадіоорганізації в законі відсутні положення про наявність регіональних телевізійних і радіоканалів у складі Суспільного телебачення і радіомовлення.

Тож колегія доручила Міжвідомчій робочій групі, створеній Держкомтелерадіо для реалізації закону про суспільне мовлення, опрацювати питання реорганізації державних телерадіоорганізацій у Суспільне телебачення і радіомовлення з урахуванням інтересів територіальних громад та в разі необхідності внести пропозиції щодо змін та доповнень до чинної нормативно-правової бази. Держкомтелерадіо, за рішенням колегії, має забезпечити супровід у Верховній Раді законопроектів, спрямованих на уточнення окремих положень Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», зокрема переліку юридичних осіб, на базі яких створюватиметься Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»