Промисловість

У січні — червні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014-го індекс промислової продукції становив 79,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 24,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 80,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 12,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 13,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції становив 59%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 21,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 86,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 87,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 25,8%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 76,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 15,6%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні — червні 2015-го порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 90,7%.

За І півріччя цього року індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 70,3%. Скорочення обсягу виробництва продукції рослинництва зумовлено значно нижчими темпами збирання ранніх зернових (їхні зібрані площі менші на 72,0%) та інших сільськогосподарських культур у результаті гірших, ніж торік, погодних умов.

У І півріччі цього року індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2014-го становив 94,9%.

За січень — червень цього року реалізовано на забій 1,5 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,3% менше порівняно з відповідним періодом 2014-го, вироблено 5,2 млн т молока (на 4,5% менше) та 9,2 млрд шт. яєць (на 13,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 38%, 74% та 42%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень — червень цього року порівняно з відповідним періодом 2014-го збільшився на 3%, зокрема продукції рослинництва — на 9%, продукції тваринництва — зменшився на 5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — червень цього року  порівняно з відповідним періодом 2014-го зросли на 60%, зокрема продукції рослинництва — на 76%, продукції тваринництва — на 49%. У червні  порівняно з травнем цього року середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції не змінились, зокрема рослинництва знизилися на 1%, тваринництва — зросли на 3%.

Будівництво

У січні — червні 2015 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 20,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — червні 2015-го порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 71,7%.

Будівництво будівель скоротилося на 22,1%, зокрема житлових і  нежитлових — на 6,4% та 36,2% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 34,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 84,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — відповідно по 7,8%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні — травні 2015 р. експорт товарів становив 15 437,4 млн дол. США, імпорт — 14 528,2 млн дол. Порівняно із січнем — травнем 2014 р. експорт скоротився на 35,9% (на 8663,8 млн дол.), імпорт — на 38,8% (на 9208,3 млн дол.). Позитивне сальдо становило 909,2 млн дол. (у січні — травні 2014 р. також позитивне — 364,7 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — травнем 2014 р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин. Натомість зменшилася частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 5164,6 млн дол., або 33,5% загального обсягу експорту, і зменшився порівняно із січнем — травнем 2014 р. на 2891,9 млн дол., або на 35,9% (у січні — травні 2014 р. — 8056,5 млн дол., або 33,4%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Німеччини, Нідерландів та Іспанії.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продукти її перегонки, електричних машин, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції. Зменшилася частка механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 6154,2 млн дол., або 42,4% загального обсягу, та зменшився порівняно із січнем — травнем 2014 р. на 2113,9 млн дол., або на 25,6% (у січні — травні 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 8268,1 млн дол. та 34,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Угорщини та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — червень 2015 р. становив 522,1 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — червнем 2014-го становив 82,4%.

Оборот роздрібної торгівлі (сюди входить роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень — червень 2015 р. становив 468,8 млрд грн., що становить 75,4% обсягу січня — червня 2014-го. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень — червень 2015 р. становив 221,1 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 74,9% обсягу січня — червня 2014 р.

Транспорт

У січні — червні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 147,0 млрд ткм, або 82,3% обсягу січня — червня 2014-го. Підприємствами транспорту перевезено 280,0 млн т вантажів, що становить 79,0% обсягу січня — червня 2014-го.

У січні — червні 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 136,6 млн т вантажів, що на 21,1% менше, ніж у січні — червні 2014 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — червень 2015 р. виконано вантажообіг обсягом 16,1 млрд ткм, який зменшився на 15,2% порівняно з відповідним періодом торік і перевезено 65,4 млн т вантажів, що на 28,3% менше, ніж за січень — червень 2014 р.

У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 67,5%, або 100,1% обсягів закордонних перевезень вантажів у січні — червні 2014 р.

Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 5,5% і становив 73,2 млн т.

Магістральними трубопроводами у січні — червні 2015 р. транспортовано 47,1 млн т вантажів, що становить 83,3% обсягу транспортування вантажів у січні — червні 2014 р.

За січень — червень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 103,7 млн ткм, що на 5,2% більше, ніж за січень — червень 2014 року. Авіаційним транспортом перевезено 32,9 тис. т вантажів, що становить 94,1% обсягу відповідного періоду торік.

За січень — червень 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 46,9 млрд пас.- км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2,6 млрд пасажирів, що становить відповідно 90,5% та 88,1% обсягу січня — червня 2014 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — червнем 2014 р. знизилися на 1,0%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,2 млрд пасажирів, що на 21,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні — червні 2014 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 28,6%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 14,3%, закордонні перевезення — на 17,4%. Перевезення пасажирів річковим транспортом зросли на 7,5% порівняно із січнем — червнем 2014 р.

Авіаційним транспортом перевезено 2,7 млн пасажирів, що на 8,5% менше, ніж за січень — червень 2014 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд пасажирів, що на 2,3% менше, ніж за січень — червень 2014 р.

Ціни й тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — червні 2015 р. становив 140,7% (у відповідному періоді попереднього року — 111,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 37,7%. Найбільше (у 1,9 —1,5 раза) зросли ціни на фрукти, овочі, соняшникову олію, безалкогольні напої, рис, рибу та продукти з риби.  На 45,8—31,7% стали дорожчими макаронні вироби, хліб, маргарин, продукти переробки зернових, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2,2 раза, що зумовлено істотним підвищенням тарифів на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду — на 55,1%, електроенергію — на 33,6%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 24,4% насамперед пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 31,2%. Крім того, на 17,5% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт загалом на 22,7% відбулося за рахунок подорожчання транспортних послуг на 25,8%, автомобілів — на 24,9%, а також палива та мастил — на 20,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — червні 2015 р. становив 123,4% (у відповідному періоді попереднього року — 118,0%).

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 27,2%, переробній промисловості — на 23,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 22,4%.

Доходи населення

У січні — травні 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 3788 грн і порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшився на 13,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник в економіці в 1,5—4,5 раза.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню у країні: у м. Києві — 6154 грн, Донецькій області — 4584 грн та Дніпропетровській — 4036 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 73% середнього у економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні — травні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014-го становив 76,5%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2015 р. становила 443,9 тис. осіб, або 25,6% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,5% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половина — жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з травнем 2015 р. зменшився на 0,1 в. п. і на кінець червня становив 1,7% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2015 р. порівняно з травнем зменшилася на 4,6 тис., або на 9,5%, і на кінець місяця становила 43,6 тис.

За сприяння державної служби зайнятості у січні — червні 2015 р. було працевлаштовано 251,0 тис. осіб (26,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), зокрема у червні — 40,2 тис. осіб порівняно із 45,0 тис. осіб у травні.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2015 р. становила 42 836,9 тис. осіб. Упродовж січня — травня 2015 р. чисельність населення зменшилася на 92,4 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (101,3 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (8,9 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні — травні 2015 р. становила 166,1 тис. осіб, померлих — 267,4 тис. осіб.

Державна служба статистики України

У повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.