Стовбурові клітини є ключовим для інженерії тканин, оскільки вони перетворюються на спеціалізовані типи клітин у всьому тілі, зокрема і в зубах. Міжнародна команда дослідників, включаючи вчених з Біотехнологічного центру ТУ Дрездена (BIOTEC), знайшла новий механізм, який міг би запропонувати нове потенційне рішення для ліквання зубів. Вони виявили нову популяцію мезенхімальних стромальних клітин у моделі, що постійно росте у мишей. Вчені показали, що ці клітини сприяють утворенню дентину, твердої тканини, яка покриває основне тіло зуба.

У роботі дрезденських вчених йдеться, що коли ці стовбурові клітини активізуються, вони надсилають сигнали назад в материнські клітини тканини для контролю кількості вироблених клітин за допомогою молекулярного гена, який називається Dlk1.

Це дослідження першим показало, що Dlk1 життєво важливий для цього процесу. У цьому ж дослідженні вчені також продемонстрували, що Dlk1 може посилити активацію стовбурових клітин та регенерацію тканин у моделі загоєння ран. Цей механізм може забезпечити інноваційне рішення для ліквання і ремонту зубів. Тобто вирішить такі проблеми, як руйнування зубів, руйнування та лікування травм.

Вченим необхідні подальші дослідження для підтвердження результатів для клінічних застосувань для визначення відповідної тривалості та дози лікування. 

Дослідженням керував доктор Бінг Ху з стоматологічної школи півострова Університету Плімута, Великобританія. Співавторами були керівник дослідницької групи доктор Денис Корбей та його колега доктор Яна Карбанова з BIOTEC.

«Відкриття цієї нової популяції стромальних клітин було дуже захоплюючою та має величезний потенціал в регенеративній медицині», каже доктор Денис Корбей. 

На зображенні показано групу мезенхімальних (зелених) стовбурових клітин, що мігрують в зуб для подальшої регенерації тканин

ДОВІДКА «УК» 

Біотехнологічний центр (BIOTEC) був заснований у 2000 році як центральний науковий підрозділ Дрезденського університету Technische Universität (TU Dresden) з метою поєднання сучасних підходів у молекулярній та клітинній біології з традиційно сильною інженерією в Дрездені. З 2016 року BIOTEC є частиною центрального наукового підрозділу «Центр молекулярної та клітинної біоінженерії» (CMCB) ТУ Дрезден. BIOTEC сприяє розвитку досліджень та викладання в галузі досліджень молекулярної біоінженерії та поєднує підходи в клітинній біології, біофізиці та біоінформатиці. Він відіграє центральну роль у пріоритетній галузі наукових досліджень в галузі охорони здоров'я, біомедицини та біоінженерії ТУ Дрездена.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»