Вже багато років потребую поліпшення житлових умов. Чи прискориться цей процес, якщо я зміню свій нинішній статус на статус інваліда Великої Вітчизняної війни? Адже, наскільки знаю, за законом ця категорія осіб має право на позачергове забезпечення житлом. Чи справді зміна статусу допоможе розв’язати мою проблему?

О. БОНДАРЕНКО,
м. Суми

Ірина КИСЛЯК,
заступник директора Департаменту
соціальних послуг Мінсоцполітики:

— Відповідно до пункту 18 статті 13 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» інваліди війни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове забезпечення житлом, у тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій.

Питання розподілу і надання житлових приміщень регулюється Житловим кодексом Української РСР (зі змінами та доповненнями) і Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470. Відповідно до статті 30 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» ці функції належать до виключної компетенції органів місцевої влади.

На підставі статті 46 Житлового кодексу поза чергою житлове приміщення надається інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання житлового приміщення, а з них інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав — протягом року з визначення переважного права інваліда Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання житлових приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків. Також органи місцевого самоврядування повинні привести у відповідність до вищезазначеного закону списки громадян на першочергове одержання житла.

Враховуючи це, право інваліда Великої Вітчизняної війни на позачергове одержання житла чинним законодавством врегульовано. Водночас у державному бюджеті на 2010 рік Мінрегіонбуду було передбачено видатки  обсягом 140,4 млн гривень для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи, які протягом тривалого часу перебувають у черзі на отримання житла. Було придбано 485 квартир.

Нині постановою Кабінету Міністрів від 28.03.2011 року № 334 «Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків» Мінрегіонбуду передано бюджетні призначення у сумі 40 млн гривень на завершення цієї програми. Постановою Кабміну від 20.04.2011 року № 437 затверджено Порядок використання цих коштів. Їх розподіл між регіонами в розрізі розпорядників здійснюється Мінрегіонбудом на підставі переліку інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи, які поставлені на квартирний облік до 01.01.2010 року та перебувають на ньому до цього часу.

Списки потребуючих забезпечення житлом складаються Державною службою з питань інвалідів та ветеранів за встановленою Міністерством будівництва й житлово-комунального господарства формою на підставі пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.