Мені пропонують посаду головного спеціаліста в системі Держкомзему. Але при цьому повідомили, що зарплата моя буде на рівні мінімальної. А це викликає в мене сумнів, адже таку зарплату платять за просту, некваліфіковану роботу. Та, як на мене, робота спеціаліста державного службовця відділу Держкомзему аж ніяк не є такою. До того ж, зрозуміло: на неповних 800 гривень не те, що сім’ю прогодувати, а й одній людині прожити фактично неможливо. Буду вдячний за роз’яснення.

В. МАТВІЄНКО,
м. П’ятихатки, Дніпропетровська обл.

Олександр ТОВСТЕНКО,
директор Департаменту
заробітної плати та умов
праці Мінсоцполітики:

— Умови оплати праці державних службовців, у тому числі спеціалістів районного відділу Держкомзему, визначаються постановою Кабінету Міністрів від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

Посадові оклади керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських управлінь (відділів) Держкомзему затверджені додатком 29 до постанови Кабміну від 09.03.2006 р. №268.

Постановою Кабінету Міністрів від 20.05.2009 р. № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету» установлено, що у разі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, садів та інших органів, нижчий за визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні мінімальної заробітної плати.

Оскільки посадовий оклад головного спеціаліста районного відділу Держкомзему визначений з урахуванням підвищення на 45% відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 6 лютого 2008 р. №34 в межах 838—880 грн (міста ІІ групи), то відповідно до постанови Кабміну від 20.05.2009 р. №482 посадовий оклад головного спеціаліста районного відділу Держкомзему становить 960 грн, тобто на рівні мінімальної заробітної плати.

Питання підвищення рівня оплати праці державних службовців дійсно є нагальним. Однак обмеженість фінансових ресурсів не дозволяє в найкоротший термін вирішити цю проблему.

На даний час Указом Президента України від 09.12.2010 р. №1085 з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління реорганізовано та ліквідовано низку центральних органів виконавчої влади та доручено Кабміну забезпечити в процесі ліквідації і реорганізації центральних органів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше ніж на 30%.

Одночасно зазначу, що поряд з реформування центральних органів виконавчої влади реалізовуються заходи щодо реформування місцевих органів виконавчої влади та системи державного управління на регіональному рівні, які передбачають, зокрема, децентралізацію повноважень органів виконавчої влади на регіональному рівні, істотне скорочення кількості територіальних органів центральних органів виконавчої влади та укрупнення структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій тощо.

Тому питання впорядкування умов оплати праці працівників органів виконавчої влади та працівників органів місцевого самоврядування, а також підвищення рівня їхньої заробітної плати, розглядатиметься після завершення зазначеної роботи, з урахуванням стану соціально-економічного розвитку країни та фінансових можливостей бюджету при підготовці проекту Закону «Про Державний бюджет на 2012 рік».