Розкажіть докладно, яка доплата за вислугу років для працівників закладів охорони здоров’я? Чи зараховується в цьому зв’язку час роботи помічника лікаря-епідеміолога епідеміологічного відділу СЕС у державних чи комунальних закладах охорони здоров’я до стажу, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років? А ще хочу знати, якою має бути щорічна основна відпустка для логопеда, який працює в лікарні?

Н. ЛАППО, 
Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 7,  м. Павлоград Дніпропетровської обл.

 

Раїса МОІСЕЄНКО,
перший заступник
міністра охорони
здоров’я:

— Посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких згідно з пунктом 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.08.2009 року № 910 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України», належать головні державні санітарні лікарі та їхні заступники, лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи, лікарі-паразитологи, лікарі-дезінфекціоністи, лікарі-санологи, біологи, ентомологи, лаборанти з вищою освітою, помічники лікарів, фельдшери-лаборанти (лаборанти), медичні сестри, інструктори, крім тих, що мають право на виплату надбавки за тривалість безперервної роботи, передбачена виплата надбавок за вислугу років у розмірі від 10 до 30% до посадового окладу залежно від стажу роботи.

Згідно з пунктом 3 цього Порядку посадовим особам санітарно-епідеміологічної служби до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається час роботи в державній санітарно-епідеміологічній службі України, відповідних закладах СРСР та союзних республік СРСР (зараховують всі періоди роботи в державній санітарно-епідеміологічній службі України, відповідних закладах СРСР та союзних республік СРСР).

Час роботи в інших державних та комунальних закладах охорони здоров’я  посадовим особам санітарно-епідеміологічної служби до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, не включається. Отже, помічнику лікаря-епідеміолога відділу СЕС час роботи в інших державних та комунальних закладах охорони здоров’я до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, не включається.

Відповідно до постанови Кабміну від 14.04.1997 року № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам», логопеди лікувально-профілактичних та санітарно-курортних закладів, будинків дитини, відділень, палат, кабінетів для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей; наркологічних, лепрозних (протилепрозних) дитячих лікувально-профілактичних та санаторно-курортних  закладів, будинків дитини, відділень, палат, кабінетів мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.