Ухвалена 7 жовтня 1977 року брежнєвська Конституція СРСР проголосила створення «нової історичної спільності людей — радянського народу», який мав бути всуціль «рускоязичним». Відповідно змінювались основні закони союзних республік, де національні мови втрачали навіть суто декларативний статус державних.

Толерантні українці покірно проковтнули ст. 34 Конституції УРСР про політику «всебічного розвитку і зближення всіх націй і народностей СРСР» та можливість в Україні «користуватися рідною мовою та мовами інших народів СРСР», що на ділі означало відмову від обов’язковості знання української мови. Натомість у Грузії аналогічне нововведення спровокувало стотисячну демонстрацію протесту, яка 14 квітня 1978 року блокувала будівлю Верховної Ради, де мали ухвалити Конституції Грузинської РСР.

Нажахані депутати проголосували за збереження державного статусу грузинської мови, забезпечення «її використання в державних і громадських органах, установах культури, освіти та інших. У Грузинській РСР забезпечується вільне використання в цих органах і установах російської та інших мов, якими користується населення».

У результаті українці фактично визнали право колонізаторів-росіян не володіти в Україні мовою «тубільців», а грузини відстояли право на двомовність, за якої кожен чиновник зобов’язаний був знати державні мови Грузії і СРСР.