Відтепер державні службовці категорії «А», а саме: державні секретарі міністерств і керівники центральних органів виконавчої влади працюватимуть на нових засадах. На виконання статті 44 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів затвердив Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за результатами 2017 року. Тобто йдеться про оновлені ключові показники результативності їхньої роботи.

Відповідно до згаданого закону результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання ними поставлених завдань, а також з метою ухвалення рішення щодо преміювання та виявлення потреби у професійному навчанні.

«Реформуючи систему державного управління, ми починаємо оцінку за новим принципом: не кількість проведених нарад, а те, що вони змінили «за вікном». Це поступово трансформує державну службу від орієнтації на процес до орієнтації на результат», — наголосив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.

Оцінювання результатів службової діяльності будуть проводити на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

«Систему ключових показників побудовано за принципом «від загального до часткового», яка дає змогу транслювати стратегічні цілі й завдання уряду в персональні завдання на рік для кожного державного службовця. Затверджена система щорічної оцінки має багато спільних рис із системою управління результативністю в уряді Канади, яка має одну з перших позицій у світі за ефективністю держслужби», — цитує слова Олександра Саєнка служба Міністра Кабінету Міністрів.

Для держслужбовців категорії «А» встановлено особливий порядок оцінювання результатів службової діяльності, адже вони мають забезпечувати лідерство у впровадженні реформ та слугують тією ланкою, яка поєднує державну службу з керівництвом уряду. Чіткі критерії відокремлять їхню діяльність від політичної оцінки, сприятимуть об’єктивному оцінюванню результативності впровадження урядових рішень, а також забезпечуватимуть сталість держслужби в періоди зміни політичного керівництва.

Оцінювання проводитиметься щороку у жовтні — грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати ухвалення наказу про проведення оцінювання.

Уряд намагається посилити відповідальність за виконання своїх рішень. Фото з сайту nu.org.ua

Відділ новин
«
Урядового кур’єра»