ПОВІДОМЛЕННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
про результати голосування у день чергових виборів Президента України
31 березня 2019 року
та про прийняте Центральною виборчою комісією рішення за цими результатами

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 7 квітня 2019 року на підставі протоколів окружних виборчих комісій з виборів Президента України про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу, відповідно до частин першої, другої, п’ятої статті 84 Закону України «Про вибори Президента України» встановила результати голосування у день чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.
До списків виборців на виборчих дільницях було включено 30047302 виборці, з яких у голосуванні взяли участь 18893864 виборці.
За кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування у день виборів, подано таку кількість голосів виборців:

З огляду на те, що до виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат на пост Президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, а отже, жоден кандидат на пост Президента України не обраний Президентом України, Центральна виборча комісія прийняла рішення про проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.