У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У листопаді 2010 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислової продукції становив 9,9%, за січень-листопад 2010 р. - 10,6%. Зростання випуску продукції спостерігалося за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем-листопадом 2009 р. збільшилося на 3,5%, у тому числі на підприємствах із добування залізних руд - на 16,1%. Скоротився випуск продукції у добуванні кам'яного вугілля (на 1,7%), вуглеводнів (на 8,4%). За січень-листопад 2010 р. видобуто 17,5 млрд м3 природного газу, 2,4 млн т сирої нафти та випущено (видобуто) 71,7 млн т руди та концентратів залізних неагломерованих, 49,4 млн т готового вугілля.

У переробній промисловості приріст виробництва продукції за 11 місяців 2010 р. становив 13%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зріс на 2,7%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 7,7%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції збільшився на 9,3%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - на 2,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за січень-листопад 2010 р. приріст становив 0,3%. За січень-листопад 2010 р. вироблено 16,9 млн т коксу, 3,4 млн т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 2,6 млн т бензину моторного та 2,2 млн т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшились на 20,1%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст продукції становив 12,2%.

На підприємствах машинобудування випуск промислової продукції збільшився на 33,5%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень-листопад 2010 р. збільшився на 9,8%. Усього вироблено 169 млрд кВт/год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями - 80,7 млрд кВт/год, тепловими - 76,1 млрд кВт/год.

Сільське господарство

Індекс обсягу виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-листопад 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. становив 98,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 99,6%, у господарствах населення - 98,0%.

Загальне виробництво продукції рослинництва порівняно з січнем-листопадом 2009 р. становило 95,9%, у тому числі в аграрних підприємствах - 94,8%, у господарствах населення - 96,9%.

У січні-листопаді 2010 р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2009 р. становив 103,1%, у тому числі в аграрних підприємствах -107,8%, у господарствах населення - 99,7%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень-листопад 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. зменшився на 2%, у тому числі продукції рослинництва - на 8%, а тваринництва - зріс на 8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-листопад 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. зросли на 30%, у тому числі продукції рослинництва - на 41%, тваринництва - на 14%. У листопаді 2010 р. порівняно з жовтнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 1%, у тому числі продукції рослинництва - на 1,4%, продукції тваринництва - зросли на 0,4%.

Будівельна діяльність

У січні-листопаді 2010 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 36,6 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 91,8% до відповідного періоду 2009 р.

При уповільненні темпів падіння обсягів будівництва майже за всіма основними видами будівельної діяльності (крім робіт з підготовки будівельних ділянок, обсяги яких зросли на 2,2%) за 11 місяців 2010 р. не досягнуто рівня січня-листопада попереднього року.

Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку й енергопостачання, зросли проти відповідного періоду 2009 р. на 16,4%, доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд - на 4,5%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - будівельники Закарпатської та Чернівецької областей (на 42,1% та на 46,7% відповідно).

Разом із тим підприємства шести областей збільшили обсяги будівництва порівняно з січнем-листопадом 2009 р., найбільше - Миколаївської (на 35,4%), Полтавської (на 15,8%) та Донецької (на 11,2%).

Більше половини (55,5%) загального обсягу будівництва виконано підприємствами п'яти областей (Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Одеської та м. Києва), зокрема, 23,8% - будівельниками столиці.

Транспорт

За січень-листопад 2010 р. підприємствами транспорту перевезено 686,0 млн т вантажів, що на 8,7% більше, ніж за січень-листопад 2009 р. Вантажооборот зріс на 6,3% і становив 364,9 млрд т/км.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-листопадом 2009 р. зросло на 10,4%, у тому числі відправлення вантажів - на 11,1%. Відправлення вантажів збільшилося на Львівській залізниці на 21,2%, Одеській - на 21,0%, Придніпровській - на 15,6%, Південно-Західній - на 11,9%, Донецькій - на 7,7%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 10,3 млн т, що на 13,2% більше, ніж за січень-листопад 2009 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-листопадом 2009 р. зросли на 38,2%, морського транспорту - зменшилися на 14,3%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 30,7%, морським - на 8,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад 2010 р. перевезено 144,6 млн т вантажів, що на 13,1% більше, ніж за січень-листопад 2009 р., та виконано вантажооборот в обсязі 35,2 млрд т/км, який зріс на 14,8%.

Магістральними трубопроводами у січні-листопаді 2010 р. транспортовано 136,6 млн т вантажів, що на 0,2% менше, ніж у січні-листопаді 2009 р. Перекачування газу зросло на 7,2%, аміаку - на 22,6%. Перекачування нафти скоротилося на 22,1%. Транзит газу зріс на 3,4%, аміаку - на 8,7%. Транзит нафти зменшився на 30,7%.

За 11 місяців 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 77,7 тис. т вантажів, що на 1,0% більше, ніж за січень-листопад 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 338,2 млн т/км, що на 6,7% більше порівняно з січнем-листопадом 2009 р.

Залізничним транспортом за січень-листопад 2010 р. відправлено 393,5 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на рівні січня-листопада 2009 р.

Зовнішня торгівля товарами

У січні-жовтні 2010 р. експорт товарів становив 41000,2 млн дол. США, імпорт - 47855,2 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2009 р. експорт зріс на 29,9%, імпорт - на 33,5%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 6855 млн дол. (за січень-жовтень 2009 р. також від'ємне - 4288,6 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами зі 215 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,5% усіх товарів, до країн ЄС - 24,9% (у січні-жовтні 2009 р. - відповідно 34% та 23,4%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (26,2% експортних та 36,7% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Італії - на 98,7%, Російської Федерації - на 63,2%, Польщі - на 48,9%, Білорусі - на 47,4%, Туреччини - на 41,6%, Німеччини - на 26,7%, Індії - на 12,9%.

Порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. зріс експорт залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання у 3,2 раза, руд, шлаків і золи ( удвічі, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки - на 90,7%, продуктів неорганічної хімії - на 67,3%, чорних металів - на 44,3%, жирів тваринного та олій рослинного походження - на 35%, електричних машин - на 17,7%, механічних машин - на 16%. Натомість зменшився експорт зернових культур на 30%, виробів з чорних металів - на 4,8%.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-листопад 2010 р. становив 873,3 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-листопадом 2009 р. зріс на 1,6%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад 2010 р. становив 476,3 млрд грн, що на 6,8% більше обсягу січня-листопада 2009 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%. В обороті організованих ринків 15,4% посів продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-листопад 2010 р. проти січня-листопада попереднього року збільшився на 2,9% і склав 15,8 млрд грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-листопаді 2010 р. становив 108,2% (у січні-листопаді 2009 р. -111,3%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-листопаді 2010р. становив 117,6% (у січні-листопаді 2009 р. - 113,2%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-жовтні 2010р. становив 116,1% (у січні-жовтні 2009 р. - 106,2%).

Доходи населення

У січні-жовтні 2010 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2191 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року зріс на 19,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5-3,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів із хутра, шкіри та виробів зі шкіри, у сільському господарстві, мисливстві та пов'язаних з ними послугах і не перевищував 65% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-жовтні 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. становив 109,9%.

Упродовж січня-жовтня 2010 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 12,9%, або на 189,5 млн грн , і на 1 листопада становила 1283,9 млн грн, що дорівнює 5,0% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2010 р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що перебувають в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 грудня 2010 р. становила 55,5 тис. грн.

У січні-жовтні 2010 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 850,9 тис. сімей, що становило 63,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 662,4 тис., у сільській місцевості - 188,5 тис. сімей.

У січні-жовтні 2010 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 23,8 млрд грн (98,9% нарахованих за цей період сум).

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 грудня 2010 р. становила 479,1 тис. осіб. По допомогу в працевлаштуванні до цієї установи впродовж листопада 2010 р. звернулося 149,0 тис. незайнятих громадян порівняно зі 114,4 тис. у жовтні.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 грудня 2010 р. становила 449,7 тис. осіб, або 24,1% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Кожний 13-й із них втратив роботу з економічних причин. Допомогу по безробіттю отримували 71,5% осіб, які мали статус безробітного. Кожен другий безробітний раніше обіймав місце робітника, кожний третій - посаду службовця, а решта безробітних не мала професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за листопад 2010 р. зріс на 0,2 відсоткового пункту і на 1 грудня 2010 р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зріс на 0,4 відсоткового пункту і становив 2,1% населення працездатного віку, у міських поселеннях - на 0,1 відсоткового пункту і становив 1,4% населення працездатного віку.

Демографічна ситуація

На 1 листопада 2010 р. в Україні, за оцінкою, проживало 45808,9 тис. осіб. Упродовж січня-жовтня 2010 р. кількість населення зменшилася на 154,1 тис. осіб, або на 4,0 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Кількість населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (167,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (12,9 тис. осіб).

Порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. обсяг природного скорочення зріс на 12,5 тис. осіб, або з 4,0 до 4,4 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у січні-жовтні 2010 р. знизилася порівняно з відповідним періодом минулого року з 11,3 до 10,9 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність залишилася на тому самому рівні - 15,3 особи.

Державний комітет статистики України