Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2016 р., становила 42642,4 тис. осіб. Упродовж січня — серпня 2016 р. чисельність населення зменшилася на 118,1 тис. осіб.

Порівняно із січнем — серпнем 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 5,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — серпні 2016 р. становила 264,2 тис. осіб, померлих  —  389,2 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15 — 70 років становила 17,9 млн осіб, з яких 16,2 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн)  —  безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15 — 70 років  —  56,2%, працездатного віку  —  64,0%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15 — 70 років становив 9,4%, а працездатного віку  —  9,8%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016 р. становила 341,5 тис. осіб, або п’яту частину (20,2%) всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,9% осіб, які мали статус безробітного.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2016 р. порівняно із серпнем цього року збільшилася на 3,0 тис., або на 5,6%, і на кінець місяця становила 56,9 тис.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у вересні 2016 р., становила 298,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 1793 грн, що на 23,7% вище від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Доходи населення

У січні — серпні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 4944 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 року збільшився на 24,4%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, і лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  8139 грн, Донецька область  —  5786 грн та Київська  —  5008 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76,5% середнього в економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — серпні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 108,3%.

Незважаючи на зменшення (на 7,0%) у серпні цього року заборгованості з виплати заробітної плати, сума боргу на початок вересня перевищувала (на 1,1%) показник на 1 січня 2016 р.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 вересня року становила 1902,3 млн грн, що дорівнює 4,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016 р.

Соціальний захист

У січні — серпні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4161,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 2904,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 1257,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — серпні року становила    2648,3 млн грн (у січні — липні  —  2580,6 млн грн), з неї у міських поселеннях  —  1581,8 млн грн, у сільській місцевості  —  1066,5 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні цього року становив 142,0 грн (у липні  —  171,5 грн).

Крім того, 520,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 112,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 408,4 тис. домогосподарств.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — вересні 2016 р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року  —  141,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,1%. Найбільше (на 41,4% та 38,8%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 14,8 — 6,2% подешевшали сало, цукор, рис. Водночас на 10,8 — 2,5% подорожчали продукти переробки зернових, масло, соняшникова олія, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, риба та продукти з риби, молочні продукти та молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 30,0%, що спричинено підвищенням тарифів на гарячу воду та електроенергію в 1,6 раза, природний газ на 42,0%, водопостачання на 29,7%, каналізацію на 20,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,7%, зокрема амбулаторні послуги подорожчали на 9,0%, послуги лікарень  —  на 7,7%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання  —  на 5,7%.

Ціни на транспорт підвищилися на 8,6% насамперед через подорожчання палива та мастил на 15,4% і перевезень залізничним транспортом на 7,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — вересні 2016 р. становив 122,1% (у відповідному періоді попереднього року  —  128,0%).

Промисловість

У січні — вересні 2016 р. порівняно із січнем — вереснем 2015 р. індекс промислової продукції становив 102%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції скоротився на 0,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 12,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 101,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 5,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 7,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 100,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 1,3%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — вересні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 100,9%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах  —  100,8%, господарствах населення  —  100,9%. Індекс продукції рослинництва становив 102,4%, продукції тваринництва  —  97,4%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — вересні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 11,5%, зокрема продукції рослинництва  —  на 17,7%, тваринництва  —  збільшився на 6,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — вересень цього року порівняно з відповідним періодом 2015-го зросли на 8,6%, зокрема продукції рослинництва  —  на 20,6%, тваринництва  —  знизилися на 0,5%. У вересні порівняно із серпнем цього року середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 3,5%, зокрема рослинництва — на 5,4%, тваринництва —  зросли на 5,2%.

Будівництво

У січні — вересні 2016 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 43,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — вересні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 113,2%.

Будівництво будівель зросло на 15,0%, зокрема житлових та нежитлових  —  на 13,4% та 17,0% відповідно, інженерних споруд  —  на 11,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 82,0% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  9,1% та 8,9% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Полтавської областей) виконали 64,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — серпні 2016 р. експорт товарів становив 22719,0 млн дол. США, імпорт  —  24184,4 млн дол. Порівняно із січнем — серпнем 2015 р. експорт скоротився на 9,0% (на 2240,9 млн дол.), імпорт  —  на 0,9% (на 227,0 млн дол.). Негативне сальдо становило 1465,4 млн дол. (у січні — серпні 2015 р. позитивне  —  548,5 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив       8601,3 млн дол., або 37,9% загального обсягу експорту (у січні — серпні 2015 р.  —  8235,5 млн дол., або 33,0%), і збільшився порівняно із січнем — серпнем 2015 р. на 365,8 млн дол., або на 4,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшивсядо Угорщини на 23,9%, Іспанії — на 15,8%, Нідерландів  —  на 11,0%, Індії  —  на 9,6%, Польщі  —  на 6,5%, Німеччини  —  на 5,6% та Єгипту  —  на 4,7%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації  —  на 30,0%, Туреччини  —  на 28,1%, Китаю  —  на 26,7%, Італії  —  на 2,6%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив10 617,2 млн дол., або 43,9% загального обсягу (у січні — серпні 2015 р. — відповідно 9961,9 млн дол. та 40,8%), та збільшився проти січня — серпня 2015 р. на 655,3 млн дол., або на 6,6%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі в січні — вересні 2016 р. становив 1049,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — вереснем 2015 р. збільшився на 5,8%.

Оборот роздрібної торгівлі в січні — вересні 2016 р. становив 829,8 млрд грн, що на 3,3% більше від обсягу січня — вересня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Транспорт

У січні — вересні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 234,2 млрд ткм, або 101,0% від обсягу січня — вересня 2015 р. Підприємства транспорту перевезли 453,8 млн т вантажів, що становить 103,6% обсягу січня — вересня 2015 р.

У січні — вересні 2016 р. залізниці перевезли у внутрішньому сполученні та на експорт 214,1 млн т вантажів, що на 0,4% менше, ніж у січні — вересні 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — вересень 2016 р. виконано вантажооборот в обсязі 27,4 млрд ткм, який зріс на 9,0% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Водним транспортом за січень — вересень 2016 р. перевезено вантажів обсягом 4,8 млн т, що на 0,6% більше, ніж за січень — вересень 2015 р.

У січні — вересні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 154,8 млн ткм, що на 2,4% більше обсягу січня — вересня 2015 р.

У січні — вересні 2016 р. всіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 76,4 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3609,7 млн пасажирів, що становить відповідно 104,6% та 93,7% обсягу січня — вересня 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — вереснем 2015 р. зменшилися на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,5 млрд пасажирів, що на 11,5% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні — вересні 2015 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 28,0%.

Авіаційним транспортом перевезено 6,2 млн пасажирів, що на 26,6% більше, ніж за січень — вересень 2015 р.

Державна служба статистики України

(У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.)