Промисловість

У січні–червні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. індекс промислової продукції становив 94,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками шести місяців цього року випуск продукції зменшився на 1,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня–червня 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 1,8%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95,2%, зокрема у текстильному виробництві — 92,6%, виробництві одягу — 98,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 91,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та полірафічній діяльності у січні–червні 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 3,9%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів на 7,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 17,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 81%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 22,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня–червня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 7,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86,7%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за 6 місяців 2013 р. зменшився на 3,8%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–червні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 115,4%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 127,5%, господарствах населення — 106,4%.   

Виробництво продукції рослинництва порівняно з І півріччям 2012 р. збільшилося на 67,1%, зокрема в аграрних підприємствах — на 112,5%, у господарствах населення — на 32,0%, що зумовлено прискореними темпами збирання ранніх зернових та інших сільськогосподарських культур.

За січень–червень 2013 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 105,2%, зокрема в аграрних підприємствах — 110,3%, у господарствах населення — 101,5%.

 За І півріччя цього року реалізовано на забій 1,6 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 9,3% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 5,5 млн т молока (на 0,6% більше) та 10,1 млрд штук яєць (на 4,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становить відповідно 41%, 77% та 39%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень цього року порівняно з відповідним періодом 2012 р. зменшився на 11%, зокрема рослинництва — на 23%, а обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–червень цього року порівняно з відповідним періодом 2012-го зросли на 4,5%, зокрема продукції рослинництва — на 17,5%, тваринництва — знизилися на 3%. У червні порівняно із травнем цього року середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 3%, зокрема рослинництва — на 6%, тваринництва — зросли на 6%.

Будівельна діяльність

У січні–червні 2013 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 23,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні цього року порівняно з відповідним періодом 2012-го становив 80,8%. Будівництво будівель скоротилося на 12,7%, зокрема нежитлових — на 18,9%. Будівництво інженерних споруд зменшилося майже на чверть. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 0,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становлять 82,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 9,6% та 7,6% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни  (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської областей та Автономної Республіки Крим) виконали понад дві третини (67,9%) загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля

У січні–травні 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 27 193,4 млн дол. США та 29 626,2 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт становить 96,5%, імпорт — 87,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2432,8 млн дол. (у січні–травні 2012 р. також від’ємне — 5732,4 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,92 (у січні–травні 2012 р. — 0,83). Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 205 країн.

До країн СНД було експортовано 34,4% усіх товарів, до країн ЄС — 27,6% (у січні–травні 2012 р. — відповідно 36,8% та 24,1%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Угорщини, Німеччини та Іспанії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 65,9%, Італії — на 9,8%, Туреччини — на 4,5%. Одночасно скоротився до Єгипту на 27,8%, Російської Федерації — на 13,7%, Казахстану — на 12,6% та Польщі — на 10,9%.

Із країн СНД імпортовано 34,7% усіх товарів, із країн ЄС — 34% (у січні–травні 2012 р. — відповідно 41,3% та 30,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Угорщини.

У загальному обсязі імпорту країни найбільші надходження здійснювались із Російської Федерації — 28,4%, Китаю — 11,6%, Німеччини — 8,8%, Польщі — 5,2%, Білорусі — 4,7%, США — 4,2% та Італії — 2,6%.

Транспорт

За січень–червень 2013 р. підприємства транспорту перевезли 356,1 млн т вантажів, що становить 93,5% обсягу перевезень вантажів у січні–червні 2012 р. Вантажооборот становив 177,8 млрд. ткм, або 89,9% обсягу січня–червня 2012 р.

У січні–червні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 92,9% обсягу січня–червня 2012 р., зокрема відправлення вантажів зменшилося на 4,4%.

Водним транспортом за січень–червень 2013 р. перевезено вантажів обсягом 2,2 млн т, або 69,1% обсягу січня–червня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становлять 79,5% обсягів січня–червня 2012 р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 8,1% і становив 71,9 млн т.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2013 р. перевезли 82,5 млн т вантажів, що на 1,8% менше, ніж за січень–червень 2012 р., та виконано вантажообіг обсягом 18,5 млрд ткм, який зменшився на 0,9% порівняно з відповідним періодом торік.

За січень–червень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 50,0 тис. т вантажів, що на 8,1% менше, ніж за січень–червень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 151,6 млн ткм, що на 11,2% менше, ніж за січень–червень 2012 р.

За січень–червень 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,3 млрд  пасажирів, виконано пасажирообіг обсягом 61,3 млрд пас. км, що становить відповідно 98,4% та 95,8% обсягів січня–червня 2012 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–червнем 2012 р. зменшилося на 0,6%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 10,1% порівняно із січнем–червнем 2012 р.

Авіаційним транспортом перевезено 3,2 млн пасажирів, що становить 91,0% обсягів січня–червня 2012 р. За січень–червень 2013 р. міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд пасажирів, що на 1,4% менше, ніж за січень–червень 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–червень 2013 р. становив 100,2% (у відповідний період попереднього року — 100,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,4%. Найбільш істотно (на 32,0%) знизилися ціни на яйця. На 8,5–2,1% стали дешевшими сало, молоко, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти; на 1,7–0,3% — сметана, риба та продукти з риби, соняшникова олія, сири. Водночас відчутно зросли ціни на овочі (на 16,2%) і фрукти (на 4,2%). На 2,5–0,6% подорожчали макаронні вироби, хліб, кисломолочна продукція, маргарин, безалкогольні вироби, цукор та масло.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 5,0%, зокрема тютюнові вироби — на 6,8%, алкогольні напої — на 2,8%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%. При цьому плата за квартиру збільшилася на 2,1%, водопостачання та каналізацію — на 0,2% та 0,1% відповідно.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,7% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції  (на 1,9%) та амбулаторних послуг  (на 1,7%).

Ціни на транспорт загалом підвищилися на 1,0%, що здебільшого пов’язане із підвищенням вартості перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом на 9,1% та 3,2% відповідно. Водночас на 1,9% знизилися ціни на паливо та мастила.

На 1,1–0,9% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, зв’язку, освіти. Та подешевшали одяг і взуття на 2,4%, послуги відпочинку і культури — на 0,2%.

Доходи населення

У січні–травні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 3143 грн і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 9,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, професійна наукова та технічна діяльність, де заробітна плата працівників перевищила середній показник в економіці в 1,4–3,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, тимчасовому розміщенні й організації харчування і не перевищував 69% середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 109,8%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2013 р.)  становила 21,8 млн осіб, з яких 20,1 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15–70 років — 59,3%, а працездатного віку — 66,6%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,0%, а працездатного віку — 8,6%.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 7,1% і на кінець червня 2013 р. становила 465,3 тис. осіб, або 26,5% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу з безробіття отримували 77,4% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з травнем зменшився на 0,1 в. п. і на кінець червня становив 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості — на 0,2 в.п. і 2,1%, у міських поселеннях — на 0,1 в.п. і 1,5% відповідно. Найвищим цей показник був у Черкаській області (2,8%), а найнижчим — у Києві (0,5%).

Зменшення обсягів зареєстрованого безробіття у червні цього року спостерігалося в усіх регіонах країни.

Демографічна ситуація

Чисельність населення в Україні на 1 червня 2013 р. становила 45 480,3 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 72,7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,9 особи. У восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (90,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (17,4 тис. осіб).

Порівняно із січнем–травнем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 8,3 тис. осіб, або з 4,3 до 4,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.  

Народжуваність зменшилася з 11,0 до 10,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність залишилася на рівні відповідного періоду минулого року — 15,3?. 

У січні–травні 2013 р. у 17 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 10 регіонах — міграційне скорочення.

Державна служба  статистики України