Я мати ув’язненого і хочу подати клопотання про помилування для свого сина. Але не знаю, куди мені звернутися. Розкажіть, будь ласка, хто нині наділений повноваженнями розглядати і вирішувати такі питання?

Як я знаю, раніше такі клопотання подавалися до Президента, проте нині вони повертаються до адресата. Чи тепер в Україні вони взагалі не розглядаються? І чи може саме мати клопотати за сина, чи яка має бути процедура? Буду дуже вдячна за детальну інформацію.

М. ДМИТРІЄВА,
м. Костянтинівка Донецької обл.

Дмитро ВОРОНА,
заступник міністра юстиції:

— Відповідно до пункту 27 частини першої статті 106 Конституції та частини 1 статті 87 Кримінального кодексу помилування здійснює Президент України.

Порядок здійснення Президентом України помилування визначається Положенням про порядок здійснення помилування (далі — Положення), затвердженим Указом Президента  від 16 вересня 2010 року № 902.

Відповідно до вимог Положення право клопотати про помилування має особа, яка:

— засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;

— засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;

— засуджена в Україні й  передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.

Клопотання про помилування вищевказаними особами подається через адміністрацію установи виконання покарань або іншого органу, що здійснює виконання кримінальних покарань.

Адміністрація в установленому порядку реєструє клопотання і протягом п’ятнадцяти днів з дня подання направляє його до Адміністрації Президента України разом із копіями вироку, ухвали і постанови суду, докладною характеристикою про поведінку особи і ставлення її до праці із викладеною письмово думкою адміністрації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх про доцільність помилування, а також іншими документами і даними, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування та повідомлення заявника про результати такого розгляду здійснює Управління з питань помилування Адміністрації Президента України (далі — Управління).

Клопотання про помилування і підготовлені Управлінням матеріали попередньо розглядаються Комісією при Президентові України у питаннях помилування (далі — Комісія).

За результатами попереднього розгляду клопотань про помилування і матеріалів, підготовлених Управлінням, Комісія вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування.

Про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено, Комісія доповідає Президентові України.

Про помилування засудженого Президент України видає указ.

У разі відхилення Комісією клопотання про помилування повторне клопотання щодо особи, засудженої до довічного позбавлення волі, за відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії не раніше як через п’ять років, а щодо інших засуджених — не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання. Повторне клопотання, що надійшло до закінчення цих строків, повертається заявникові з відповідним роз’ясненням.