Умови виконання бюджету

На розвиток вітчизняної економіки у 2015 році мали суттєвий вплив негативний зовнішньоекономічний фон, несприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках, зокрема на основні товари українського експорту – чорні метали, добрива та залізорудну сировину, зернові, застосування торговельних обмежень з боку країн – членів Митного союзу, у першу чергу, Російської Федерації, а також втрата виробничих потужностей, інфраструктури та руйнування господарських зв’язків через військовий конфлікт на сході України та найважливіше – накопичені структурні дисбаланси в економіці.

Усі ці зовнішні фактори призвели до формування тимчасових дисбалансів на валютному ринку, внаслідок чого на початку 2015 року в Україні посилились девальваційні та інфляційні процеси через зростання тарифів на енергоресурси для споживачів в квітні 2015 року. Індекс споживчих цін у квітні 2015 року зріс на 60,9 відсотка до квітня попереднього року.

Водночас, внаслідок вжитих Урядом та Національним банком України заходів зі стабілізації фінансової системи, введення тимчасових обмежень на валютному ринку, відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями вже починаючи з травня вдалось забезпечити поступове відновлення фінансової стабільності та зменшення інфляційного та девальваційного тиску.

Зокрема, темпи зростання споживчої інфляції у грудні 2015 року уповільнилися до 43,3 відсотка до грудня 2014 року.

Коригування бюджету 2015 року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» було затверджено 28 грудня 2014 року за доходами у сумі 475,9 млрд. грн., видатками – у сумі 527,9 млрд. грн. та граничним розміром дефіциту державного бюджету – у сумі 63,7 млрд. гривень.

Однак вже у І кварталі виникла необхідність у корегуванні бюджетних показників, пов’язана із більш швидким, ніж очікувалось під час затвердження бюджету, розгортанням інфляційних та девальваційних процесів, потребою у збільшенні видатків на обслуговування боргу та компенсацію населенню підвищення тарифів на енергоносії.

Результатом перегляду основних макроекономічних показників та внесення змін до податкового законодавства, які були узгоджені за результатами переговорів з МВФ у січні 2015 року, стало внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» із більш високими очікуваними бюджетними показниками до кінця року. 

Так, в результаті змін до бюджету внесених 02.03.2015, було збільшено доходи державного бюджету на 26,3 млрд. грн., видатки державного бюджету – на 39,0 млрд. грн., серед яких:

- збільшення видатків, пов’язаних із державним та гарантованим державою боргом – 21,5 млрд. грн.;

- збільшення обсягу комунальних субсидій населенню для пом’якшення наслідків підвищення цін на природний газ та тарифів на теплову енергію для населення – 12,5 млрд. грн.;

- виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, – 2,9 млрд. гривень.

Продовження військового конфлікту на сході країни та прийняття Верховною Радою України рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил України зумовили необхідність внесення змін до бюджету 17.07.2015 в частині збільшення видатків для потреб оборони і правоохоронної діяльності на 5,3 млрд. грн. за рахунок скорочення інших видатків.

 Стабілізація макроекономічної ситуації та виконання планів доходів державного бюджету дозволили здійснити  наближення підвищення соціальних стандартів з 1 грудня на 1 вересня 2015 року шляхом внесення змін до бюджету у вересні 2015 року, що дало можливість забезпечити підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з відповідним збільшенням видатків на оплату праці, на пенсійне забезпечення, на виплату допомог сім’ям з дітьми та одноразових допомог, стипендій аспірантам і докторантам, а також здійснити індексацію стипендіального фонду. На зазначену мету було спрямовано 9,9 млрд. гривень. 

Виконання бюджетних показників

Виконання дохідної частини бюджету у 2015 році здійснювалось в умовах змін, внесених у податкове законодавство, спрямованих на покращання адміністрування платежів, створення більш рівних та справедливих умов оподаткування, а також підвищення наповнюваності бюджету.

Надходження до Державного бюджету України у 2015 році становили 534,7 млрд. грн., що на 177,6 млрд. грн., або на 49,7 відсотка більше ніж у 2014 році (таблиця 1).

До загального фонду державного бюджету за 2015 рік надійшло 503,8 млрд. грн., що на 193,1 млрд. грн., або на 62,2 відсотка більше ніж за 2014 рік.

Вищі темпи зростання доходів загального фонду, ніж державного бюджету в цілому, пояснюються перенесенням із спеціального фонду до загального фонду надходжень від ввізного мита, акцизного податку, екологічного податку.

Найбільші надходження до держбюджету у 2015 році становили:

- податку на додану вартість (збір) з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 108,1 млрд. грн., що на 26,1 млрд. грн., або на 31,9 відсотка більше ніж у 2014 році;

- податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 138,8 млрд. грн., що на 31,5 млрд. грн., або на 29,3 відсотка більше ніж у                     2014 році. Значне падіння обсягу імпорту товарів (за даними Держстату імпорт товарів за 2015 рік до попереднього року зменшився на 31,1 відсотка) було компенсовано істотним зростанням курсу гривні до долара США (за даними Національного банку України середньорічний курс гривні до долара США за 2015 рік збільшився на 83,8 відсотка);

- податку на прибуток підприємств – 34,8 млрд. грн., що на 5,2 млрд. грн., або на 12,9 відсотка менше ніж у 2014 році, що обумовлено змінами до Бюджетного кодексу України, стосовно спрямування 10% податку на прибуток підприємств недержавної форми власності до місцевих бюджетів (на рівні області);

- податку та збору на доходи фізичних осіб (у т.ч. військового збору і податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів) – 45,1 млрд. грн., що у 3,6 рази, або на 32,4 млрд. грн. більше від аналогічного показника 2014 року та пов’язане із тим, що відповідно до пункту 1 частини 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України з 2015 року до державного бюджету зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб що сплачується на території міста Києва (у 2014 році – 50 відсотків) та 25 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) (у 2014 році – 0 відсотків). Також слід зазначити, що сплата військового збору та оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді процентів було введено з серпня 2014 року;

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 38,8 млрд. грн., що на 10,7 млрд. грн., або на 38,1 відсотка більше ніж у 2014 році та обумовлене як збільшенням обсягів виробництва деяких підакцизних товарів (зокрема, за даними Держстату, за 2015 рік порівняно з попереднім роком збільшився обсяг виробництва: тютюнових виробів – на 8,1% та виноробної продукції – на 17,3%) так і змінами законодавства (підвищено специфічні ставки акцизного податку на сигарети без фільтру у 2,2 рази; на бензин та дизпаливо на 2,0%; на транспортні засоби від 0,4% до 33% та запроваджено акцизний податок на вантажні автомобілі, автобуси та електричну енергію (Закон України від 28.12.2014 №71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»). Крім того, на надходження позитивно вплинуло збільшення реалізації нафтопродуктів вітчизняного виробництва на внутрішній ринок за даними Державної фіскальної служби на 17,1 відсотка порівняно з 2014 роком;

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 24,3 млрд. грн., що на 7,5 млрд. грн., або на 44,3 відсотка більше ніж у 2014 році, що пояснюється підвищенням ставок, а також  збільшенням обсягів імпорту деяких підакцизних товарів у 2015 році, зокрема скрапленого газу на 34,0 відсотка та імпортованих легкових автомобілів, що були у використанні (на які ставка акцизу в 3 рази більша, ніж на нові) – у 5 разів (за даними Держстату);

- ввізного мита – 39,9 млрд. грн., що на 28,8 млрд. грн., або у 3,2 рази більше ніж у 2014 році. Значне падіння обсягу імпорту товарів (за даними Держстату імпорт товарів за 2015 рік до попереднього року зменшився на 31,1 відсотка) було компенсовано істотним зростанням курсу гривні до долара США (за даними Національного банку України середньорічний курс гривні до долара США за 2015 рік збільшився на 83,8 відсотка). Крім того, з метою стабілізації платіжного балансу України з 26 лютого 2015 року було запроваджено додатковий імпортний збір (Закон України від 28.12.2014 №73 «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»), від якого у 2015 році  надійшло 25,2 млрд. гривень;

- рентної плати за користування надрами – 37,0 млрд. грн., що на 18,8 млрд. грн., або у 2 рази більше ніж у 2014 році. Зазначене зростання відбулося в основному внаслідок збільшення у 2015 році ставок за видобуток природного газу:

- що використовується для потреб населення (видобуток до 5000 м) з 01.04.2015 року з 20 відсотків до 70 відсотків;

- видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність з 01.01.2015 року з 55 відсотків до 60 відсотків, з 01.04.2015 року до 65 відсотків, а з 01.07.2015 року до 70 відсотків.

На стан бюджетного відшкодування ПДВ у 2015 році вплинуло запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість, так в цілому за 2015 рік  було відшкодовано грошовими коштами ПДВ 68,4 млрд. гривень.

У 2015 році в умовах обмеженості бюджетних ресурсів Урядом проводилася виважена політика видатків, спрямована в першу чергу на підвищення обороноздатності держави, своєчасних виплат за борговими зобов’язаннями, фінансування відповідно до планових показників усіх соціальних виплат та допомог, а також забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів.

Касові видатки Державного бюджету України за 2015 рік проведені в обсязі 576,9 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом – 544,7 млрд. гривень.

Проти 2014 року видатки державного бюджету зросли на 146,7 млрд. грн., або на 34,1 відсотка (таблиця 2).

У 2015 році на оборону та безпеку було спрямовано 95,8 млрд. грн., що на 32,0 млрд. грн., або у 1,5 разу більше ніж у 2014 році. Видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу у 2015 році становили 84,5 млрд. грн.,  що на 36,5 млрд. грн., або у 1,8 разу більше ніж у 2014 році.

У 2015 році Урядом було забезпечено фінансування соціальних видатків відповідно до планових показників. Так, касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету за 2015 рік були здійснені в обсязі 392,5 млрд. грн., що на 103,2 млрд. грн., або на 35,7 відсотка більше ніж у 2014 році.

У Державному бюджеті України на 2015 рік було передбачено встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі: з 1 січня – 1218 гривень, з 1 грудня – 1378 гривень. Однак вже у вересні Урядом була винайдена можливість наближення розміру мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня у розмірі 1378 грн., у вересні 2015 року розмір мінімальної заробітної плати зріс з початку року на 13,1 відсотка.

З 1 грудня 2015 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки було підвищено на 10 відсотків, а посадові оклади працівників державних органів на 25 відсотків.

У 2015 році касові видатки загального фонду державного бюджету на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери становили 76,9 млрд. грн., що на 10,4 млрд. грн., або на 15,7 відсотка більше ніж у 2014 році (таблиця 3).

За 2015 рік касові видатки державного бюджету на перерахування трансфертів до Пенсійного фонду збільшились проти 2014 року на 19,0 млрд. грн. до 94,8 млрд. грн., у тому числі:

- на дотацію на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, на 1,9 млрд. грн. до 63,1 млрд. грн.;

- на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на 17,1 млрд. грн. (або у 2,2 разу) до 31,8 млрд. гривень.

Станом на 1 січня 2016 року середній розмір пенсійних виплат становив 1700,2 грн., що на 118,7 грн. більше, ніж станом на 1 січня 2015 року.

У 2015 році видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, профінансовані у повному обсязі до планових призначень і становили 41,9 млрд. гривень. Заборгованості з виплати зазначених допомог немає.

У 2015 році видатки на надання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 20,8 млрд. гривень.

За рахунок цих коштів надано пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 18 млрд. грн., придбання твердого палива і скрапленого газу – 1,1 млрд. грн., пільги з оплати послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1,7 млрд. гривень.

Бюджетна децентралізація та її результати.
Міжбюджетні трансферти

У 2015 році здійснено перший етап фінансової децентралізації: прийнято зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації.

Пріоритетами запроваджених змін визначено розширення прав органів місцевого самоврядування у прийнятті рішень та надання їм повної бюджетної самостійності щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових повноважень. Одночасно передбачено збільшення джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного бюджету, запровадження нового виду податку – акцизного податку з кінцевих продажів, розширення бази оподаткування податком на нерухомість.

Також запроваджено новий механізм бюджетного регулювання – систему тотального збалансування усіх місцевих бюджетів замінено системою горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя. При цьому, вирівнювання здійснюється лише по одному податку – податку на доходи фізичних осіб, решта платежів залишаються в повному розпорядженні місцевих органів влади.

Для здійснення видатків на делеговані державою повноваження в галузях освіти та охорони здоров’я запроваджено нові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – освітню та медичну.

Водночас змінами до Податкового кодексу України підвищено фіскальну незалежність органів місцевого самоврядування щодо місцевих податків та зборів, зокрема шляхом надання права самостійного визначення ставок податків та встановлення пільг з їх сплати.

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2015 рік показав, що реалізація реформи міжбюджетних відносин, незважаючи на песимістичні настрої на стадії прийняття змін, дала позитивні результати.

Приріст надходжень до загального фонду проти 2014 року склав 29,6 млрд. грн., або 42,1 відсотка, тоді як за експертною оцінкою фахівців Міністерства фінансів він прогнозувався в сумі 22,4 млрд. гривень.

Як результат у 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 99,8 млрд. грн., що складає 116,0 відсотка до річних призначень, затверджених місцевими радами.

Також зазнала змін структура видатків місцевих бюджетів. Зросла частка видатків на виконання самоврядних повноважень, що свідчить про підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

Так, частка видатків на житлово-комунальне господарство збільшилась з 1,9 відсотка до 4,5 відсотка, або на 7,0 млрд. гривень. Зросла частка видатків на транспорт і дорожнє господарство з 1,4 відсотка у 2014 році до 2,3 відсотка у 2015 році, або на 2,9 млрд. гривень.

Разом з цим, забезпечено відповідність фінансового ресурсу реальним потребам місцевих бюджетів у здійсненні видатків на делеговані державою повноваження. 

Ще одним позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. Обсяг капітальних   видатків   за   2015   рік   склав   32,2 млрд. грн. або 11,5 відсотка від обсягу видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів. Це на 18,6 млрд. грн. або на 136,8 відсотка більше, ніж було у 2014 році.

У 2015 році із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було фактично надано трансфертів на загальну суму 174,0 млрд. грн., що на 43,4 млрд. грн., або на 33,2 відсотка більше ніж у 2014 році, у тому числі трансфертів із загального фонду – 173,2 млрд. грн., що на 56,4 млрд. грн., або на 48,3 відсотка більше порівняно з 2014 роком.

Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам перерахована в сумі 5,3 млрд. гривень.

Дефіцит бюджету та державний борг

У 2015 році річний плановий показник дефіциту державного бюджету зі змінами, що включав коригування граничного обсягу дефіциту за спеціальним фондом, внесеними розпорядниками бюджетних коштів, становив 78,6 млрд. гривень. Фактично Державний бюджет України був виконаний із дефіцитом у сумі 45,2 млрд. грн., що становить 57,4 відсотка річного планового показника зі змінами.

Рівень дефіциту державного бюджету у 2015 році на 32,9 млрд. грн. менше фактичного показника дефіциту державного бюджету за 2014 рік (78,1 млрд. гривень).

Державних запозичень у 2015 році здійснено на суму 514,1 млрд. гривень.

Державні зовнішні запозичення за 2015 рік становили 415,1 млрд. грн., з яких 280,2 млрд. грн. – відображення реструктуризації державного та гарантованого державою боргу відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11.11.2015 № 912; 6,3 млрд. грн. – надходження коштів на впровадження спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, 128,5 млрд. грн. – надходження від кредитів та випуску облігацій зовнішньої державної позики з метою фінансування державного бюджету.

У 2015 році в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом за Програмою  розширеного фінансування (EFF) на підтримку державного бюджету було спрямовано близько 2,6 млрд. дол. США.

Державні внутрішні запозичення за 2015 рік дорівнювали 99,0 млрд. грн., з яких:

• 75,0 млрд. грн. становили випуски облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статей 16, 17, 19 закону про державний бюджет:

- на надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (41,5 млрд. грн.);

- для капіталізації НАК «Нафтогаз України» (29,7 млрд. грн.);

- для капіталізації ПАТ АБ «Укргазбанк» (3,8 млрд. грн.);

• 23,9 млрд. грн. – безпосередньо для фінансування державного бюджету.

В рамках імплементації програми співробітництва України та МВФ «Механізм розширеного фінансування» протягом 2015 року проведено реструктуризацію частини державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України за 13 випусками єврооблігацій на суму близько 15 млрд. дол. США та оформлення облігаціями зовнішньої державної позики місцевого зовнішнього боргу Київської міської ради на суму близько 0,5 млрд. дол. США.

Попри складну макроекономічну ситуацію, постійно зростаючу потребу у видатках на підвищення обороноздатності країни, Уряд намагався проводити помірковану боргову політику задля забезпечення повернення обсягу державного боргу до економічно безпечного рівня.

ДО ВІДОМА

18 березня 2016 року о 15:00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 11) планується публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2015 рік. Уточнену інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів (www.minfin.gov.ua).