Державною регуляторною службою України було прийнято рішення                      від 22.06.2016 № 7 «Про необхідність усунення Міністерством соціальної політики України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству соціальної політики України визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2005 № 87 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2005 за № 610/10890, оскільки його положення не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Ураховуючи невиконання Міністерством соціальної політики України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що дію наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2005 № 87 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2005 за № 610/10890, зупинено з 23 серпня 2016 року.