Грег Мак ТAГГAРТ,
старший міжнародний радник з питань пенсійної реформи
проекту USAІD "Розвиток фінансового сектору" (FІNREP)

Одне з найбільш дискусійних питань, які потрібно вирішити в рамках пенсійної реформи в Україні, стосується того, коли люди можуть виходити на пенсію. Загальновстановлений пенсійний вік - це термін, з якого люди можуть починати отримувати державну пенсію, якщо вони не зазнали травми, яка спричинила втрату працездатності. В Україні пенсійний вік встановлено такий: 60 років - для чоловіків, а для жінок - 55. Але встановлений пенсійний вік також впливає на інших учасників пенсійної системи. Наприклад, осо-би, які працюють на виробництві за Списком N 1, можуть вийти на пенсію щонайменше на 10 років раніше встановленого пенсійного віку. Тобто чоловіки у 50 років, а жінки у 45. Ті, хто працюють на виробництві за Списком N 2, можуть вийти на пенсію на 5 років раніше загальновстановленого пенсійного віку.

Іноді люди кажуть, що це дискримінація, коли різний пенсійний вік для чоловіків та жінок. Існує ще одна думка, що пенсійна система упереджена щодо жінок. Саме з цієї причини за старої системи при розрахунку розміру пенсії за віком була закладена різна ціна одного року страхового стажу для чоловіків та жінок. Жінки отримували 2,75% відкоригованої останньої заробітної плати за кожний з перших 20 років страхового стажу, а чоловіки за кожний з перших 25 років роботи - 2,25% відкоригованої останньої заробітної плати. Але нова система передбачає однакову величину (1,35%) оцінки одного року страхового стажу для чоловіків та жінок. І в цьому є певні переваги.

Ще такі важливі моменти, які стосуються жінок, це те, що вони часто мають перерви у страховому стажі по догляду за дітьми. Хоча формула розрахунку пенсії враховує дещо, але вона не може врахувати всіх нюансів. І загалом жінки мають нижчий розмір заробітної плати, ніж чоловіки.

Усі вищезгадані чин-ники у поєднанні з пенсійним віком 55 років (страховий стаж для жінок на 5 років менший, ніж для чоловіків) загалом означають, що розмір пенсії для жінок буде набагато нижчий, ніж для чоловіків.

Міжнародна практика свідчить, що:

► існує небагато країн, в яких пенсійний вік для чоловіків та жінок різний; а також

► є мало країн, які не планують підвищувати пенсійний вік для чоловіків та жінок. 

Тому всі дискусії щодо пенсійного віку в Україні стосуються двох питань - чи повинні чоловіки та жінки мати однаковий пенсійний вік і чи потрібно підвищувати їхній пенсійний вік.

Як відомо, статистика може бути ненадійною. І це так само стосується певних статистичних даних, що ви їх чуєте, яка тривалість життя людей в Україні. Насправді що стосується пенсій, є тільки одна доречна міра тривалості життя. Це те, як довго живе особа після досягнення пенсійного віку. На жаль, коли йдеться про пенсійний вік, дуже часто вживається інший показник тривалості життя. Це тривалість життя від народження. Це те, як довго живе дитина, а не особа, яка досягла пенсійного віку.

Звичайно, показник тривалості життя від народження буде нижчим. Жінки та новонароджені помирають під час пологів або невдовзі після пологів, молоді чоловіки, які керують автомобілем, буває гинуть, потрапляючи в ДТП. Але як тільки ми досягаємо пенсійного віку, цих чинників більше не існує, тобто багато чинників, які стають причинами смерті молодих людей, більше не впливають на розрахунок тривалості життя осіб похилого віку. Хоча в Україні різниця між показниками тривалості життя від народження та тривалості життя при досягненні пенсійного віку не така вже й велика.

Наприклад, за статистичними даними, середня тривалість життя від народження для чоловіків та жінок в Україні збільшилась з 66,5 в 2003 році до приблизно 68,25 в 2009-му. Для чоловіків середня тривалість життя від народження - 62,37, а для жінок - 74,5. Для чоловіків цей показник є достатньо низьким, і тому ми часто чуємо, що якщо підвищити загальновстановлений пенсійний вік для чоловіків до 65 років, то більше половини чоловічого населення буде сплачувати внески на соціальне страхування, але не буде доживати до отримання виплат із системи. Але, як наголошувалось вище, тривалість життя від народження не є адекватною мірою того, як довго особа буде отримувати пенсію. Цифра, яку потрібно у цьому разі використовувати, - це тривалість життя особи, котра д осягла віку 60 років (або 55 років - для жінок).

За даними Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення Міністерства соціальної політики, ці цифри на сьогодні становлять 14,7 року для чоловіків і 23,4 року для жінок. Це означає, що жінка, яка досягне 55 років, в середньому доживе до 78,4 року. Для чоловіків ця цифра не набагато гірша. Вони в середньому проживуть 14,7 року, та якщо врахувати, що вони пізніше на 5 років, ніж жінки, вийдуть на пенсію, та в середньому доживуть до 74,7 року.

Згідно з прогнозами цього інституту, у 2050 році, коли всі сьогоднішні працівники стануть пенсіонерами, жінки в середньому будуть доживати до 80,8 року, а чоловіки - до 77,1 року. Звичайно, це вагомі аргументи на користь підвищення пенсійного віку як для чоловіків, так і для жінок - можливо, повільними темпами протягом якогось періоду. Наприклад, у Великій Британії обидві політичні партії хочуть підняти пенсійний вік до 70 років. Єдина різниця полягає в тому, скільки часу на це піде. Одна партія хоче це зробити протягом 20 років, а інша негайно.

Неможливо вже більше відтягувати - все одно у певний момент у найближчому майбутньому Верховній Раді доведеться визнати, що треба підвищувати пенсійний вік. Якщо ми зараз почнемо це робити, зможемо поступово підвищити пенсійний вік, а це означає більш плавний перехідний період. Відкладання підвищення пенсійного віку на довгий час означає, що робити це доведеться за більш короткий термін, а це в свою чергу означає більш суворий перехідний період.

КOМПЕТЕНТНO

Віра ЧАЙКОВСЬКА,
завлабораторією соціальної геронтології
Інституту геронтології НАМН України:

"Ми виглядаємо старшими за паспортний вік"

- Щодо можливого підвищення пенсійного віку для жінок у мене неоднозначні думки. З одного боку, розумію: для країни це добре, бо населення старішає і дедалі важче працюючим буде утримувати пенсіонерів у солідарній системі. З другого, для жінок гірше, адже вони будуть позбавлені змоги отримувати зарплату (більшість пенсіонерок продовжують працювати) й пенсію, тобто мати подвійну фінансову підтримку. Хоча впевнена: іншого виходу у нас немає й підвищення віку неминуче.

Тим часом з точки зору геронтології простежується, що в цілому населення України за біологічним ступенем зношеності організму на 4-6 років старше за паспортний вік. Хоч вважається, що у нас після виходу на пенсію живуть довше, ніж у деяких країнах. Так, очікувана тривалість життя чоловіків при виході на пенсію в 60 років становить 14, а жінок близько 25 років, якщо вони йдуть на пенсію в 55.

Інша річ, як підвищуватимуть пенсійний вік: поступово чи розтягнуть на багато років. Нас переконують: чим швидше приймемо пенсійну реформу, тим ліпше буде для країни. А для жінок? Якщо підняти їм вік виходу на пенсію, треба врахувати чимало чинників. Принаймні задумаємося, чи кожна працівниця на робочому місці у поважному віці впорається зі своїми обов'язками, адже є такі професії, які вимагають і фізичної витривалості, й чіткості рухів. А якщо змінити професію, хто в такому разі дасть гарантію, що жінкам легко буде знайти іншу роботу? І чи подбає хтось про безпеку праці, трудовий режим літньої особи, чи врахує особисті можливості виконувати ту чи іншу роботу?

Відомо, що здоров'я людини погіршується приблизно у 45 років. А в 55 жінка частіше перебуватиме на лікарняному, бо роки нагадають про себе. На мою думку, потрібно не вік підвищувати, а шукати інші шляхи для розв'язання проблем у пенсійній системі.