20 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті». Після ухвалення законопроєкту у ВРУ здобувачі освіти матимуть більше можливостей самостійно обирати траєкторію, формувати індивідуальний навчальний план та регулювати строки навчання. За пропозицією законопроєкту, річне навантаження на денній формі навчання становитиме 30—80 кредитів ЄКТС. Така варіативність річного навчального навантаження дасть змогу студентам самостійно вирішувати, як розподілити кількість кредитів упродовж їхнього терміну навчання. Наприклад, 240 кредитів можна буде засвоїти за чотири роки, по 60 кредитів на рік (як нині), або ж, обравши більше навантаження по 80 кредитів, завершити бакалаврську програму за три роки. Можна буде й навпаки: обрати менше навантаження на більший строк.

Фото з сайту bsmu.edu.ua

З одного боку, така гнучкість наблизить українську систему вищої освіти до європейських стандартів, а з іншого, — сприятиме суб’єктності студентів, адже вони матимуть більше свободи і незалежно прийматимуть рішення щодо темпу навчання й вибору дисциплін.

Спрощення вимог стандартів вищої освіти в частині обов’язкових компонентів, як пропонує законопроєкт, посилить автономію ЗВО. Держава має забезпечити стандарти в регульованих спеціальностях та автономію в нерегульованих. Тому запропоновано посилення вимог стандартів для регульованих професій шляхом зменшення мінімальної вибіркової компоненти ОП із 25% до 10%. Для нерегульованих спеціальностей — навпаки: мінімальний відсоток вибіркових курсів залишається 25%, але через послаблення вимог у стандарті заохочується збільшення вибірковості значно більше за мінімум (до 50%).

Законопроєкт пропонує розширені можливості для запровадження закладами міждисциплінарних програм на бакалаврському рівні. На таких програмах здобувачі освіти зможуть спочатку вступити на галузь (програму, яка містить групу спеціальностей), а далі, зорієнтувавшись в університетській траєкторії, обрати спеціальність/ті після 60—120 кредитів ЄКТС. Вибір залежатиме від програми, яку пропонує ЗВО.

Норми законопроєкту спрямовано на підвищення якості освіти денної форми навчання шляхом встановлення мінімального обсягу навчальних занять в одному кредиті ЄКТС. Тож для бакалаврського рівня аудиторних годин в одному кредиті буде не менш як десять (із 30) та не менш ніж вісім годин (із 30) — для магістерського освітньо-наукового. Решту годин буде відведено на самостійну роботу.

Щоб оптимізувати роботу в ЗВО та провадити ефективний освітній процес, законопроєкт пропонує закладам фокусуватися на розвитку дистанційної форми навчання. На відміну від заочної та вечірньої, дистанційна форма не потребує регламентації, а студенти самостійно можуть обирати час та місце для занять у межах графіка навчання.

Ще з початку пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення заочна й вечірня форми здобуття освіти фактично втратили актуальність, трансформувавшись у дистанційну. Саме тому з 2024 року пропонуємо відмовитися від заочної та вечірньої форм навчання, які в нас залишились із часів срср, і перейти до зрозумілої в ЄС дистанційної. Звертаємо увагу, що в європейському просторі заочної форми немає.

Наголошуємо, що студенти, які нині здобувають освіту за вечірньою та заочною формами навчання, зможуть закінчити свої програми в такому самому форматі.

Сприяємо суб’єктності студентів та наближаємо українську освіту до європейських стандартів, що полегшить входження України в міжнародний академічний і науковий простір.

Джерело: Міністерство освіти і  науки України