Розкажіть, будь ласка, детально, яка процедура звільнення з посади секретаря сільської ради після закінчення його каденції.

Свого часу мене обрали сільським головою, а також обрали нового секретаря сільради. Проте попередній секретар на той час перебувала у відпустці, під час якої брала лікарняний. Вона подовжувала його кілька разів, а коли врешті принесла, виявилося, що у ньому є перерви від тижня до двох. Тепер колишня секретар вимагає, аби я оплатив їй усі листки тимчасової непрацездатності та звільнив її саме тим числом, коли закінчилася відпустка та плюс їй подовжили листки тимчасової непрацездатності. Чи це буде законно?

 

Юрій ЩЕГЛЮК,
с. Тяпче, Івано-Франківська обл.

Ігор ПОПОВ,
перший заступник голови
Нацдержслужби:

— Повідомляю, що згідно зі статтею 50 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар сільської, селищної, міської ради у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.

Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових   місцевих виборах.

Секретаря ради обирає рада з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Звільнення секретаря відбувається відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку із закінченням строку повноважень.

У трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради роблять запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, частина перша статті 50 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер та порядковий номер запису.

Згідно з частиною 3 статті 7 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Норми частини 3 статті 40 КЗпП щодо обмеження на звільнення працівників у період їхньої тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці поширюються лише на звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Водночас нормами спеціального законодавства у сфері служби в органах місцевого самоврядування визначені підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» та стаття 50 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Зазначені підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування прямо передбачені законами і не можуть розглядатися як ініціатива власника або уповноваженого ним органу.

Отже, звільнення працівника, зокрема з посади секретаря сільської ради, в період його тимчасової непрацездатності не допускається лише у разі його звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

У даному ж разі звільнення особи з посади секретаря сільської ради повинно було відбутися відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку  із закінченням строку повноважень, незважаючи на її перебування на цю дату на лікарняному.

Листок непрацездатності посадовим особам, звільненим із зазначених підстав, оплачується відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».