МІНІСТЕРСТВО ІНФАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

13.09.2012                                                                  м. Київ                                                                536

Зареєстровано в Міністерстві юстиції  України
24 вересня 2012 року
за № 1641/21953

Про внесення зміни до наказу Міністерства інфраструктури України  
від 30 липня 2012 року № 438

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів", підпункту 4.3.6 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2012 фрахтовий рік, введення якої в дію оголошено наказом Міністерства інфраструктури України від 12 грудня 2011 року № 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1519/20257 (далі —Тарифна політика),

НАКАЗУЮ:

1. У підпункті 1.2 пункту 1 наказу Міністерства інфраструктури України від 30 липня 2012 року № 438 "Про затвердження тарифів на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1361/21673,  слова  "призначенням в Узбекистан" виключити.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

2.3. Інформування залізничних адміністрацій-учасниць Тарифної Угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1993 року про зміну рівня ставок Тарифної політики в частині, що стосується перевезень по лініях залізниць України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

В.о. Міністра К. О. ЄФИМЕНКО