ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно  від країни походження та експорту

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 27 грудня 2016 року відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі – Закон) розглянула заяву ТОВ «Дружківський фарфоровий завод» (далі – Заявник) «Про порушення та проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6911 10 00 00» (далі – заява) та інформаційні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі –  Мінекономрозвитку).

За результатами такого розгляду Комісія встановила, що в заяві міститься достатньо інформації та доказів для порушення та проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту.

Ураховуючи викладене та відповідно до статті 9 Закону, Комісія прийняла рішення від 27 грудня 2016 року № СП-364/2016/4411-05 «Про порушення та проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту» (далі – перегляд).

Об’єктом перегляду є товар, що має такий опис: посуд та прибори столові або кухонні з фарфору (далі – товар) незалежно від країни походження та експорту, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6911 10 00 00.

Проведення перегляду доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Разом з цим інформація ураховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом або Комісією чи Мінекономрозвитку.

Протягом 20 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду необхідно вказати: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, ПІБ контактної особи.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація носить конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 27 грудня 2016 року № СП-364/2016/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація Мінекономрозвитку

Адреса: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2.

Інформація щодо вхідної корреспонденціі: тел. 253-93-94, 253-74-69; факс. 253-63-71; e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Режим роботи Мінекономрозвитку: понеділок – четвер з  9.00 до 18.00,  п‘ятниця – з 9.00 до 16.45.

Контактна інформація управління захисту внутрішнього ринку департаменту торговельного захисту Мінекономрозвитку

Контакти: тел. 521-13-93, 596 67 43; факс  521-16-25; e-mail: aanovitskiy@me.gov.ua, suhanov@me.gov.ua, ast@me.gov.ua,  tradedefence@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі