ПОВІДОМЛЕННЯ
Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації

 

13 листопада 2015 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула скаргу публічного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат» (далі – Заявник) «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці, вироблених з нормального та білого електрокорунду (А), чорного та зеленого карбіду кремнію (С), за кодом УКТ ЗЕД 6804 22 30 00 походженням з Росії» (далі – Скарга) та звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації.

За результатами такого розгляду Комісія встановила:

у Скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подав належний національний товаровиробник;

у Скарзі наведено достатньо обгрунтованої інформації, на підставі якої можна зробити висновок, що круги шліфувальні на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації імпортувалися в Україну за ціною нижчою, ніж на внутрішньому ринку Російської Федерації, що дає підстави вважати такий імпорт демпінговим, при цьому розмір демпінгової маржі не можна визначити як мінімальний у розумінні статті 12 Закону;

російські експортери мають достатній експортний потенціал для збільшення демпінгового експорту в Україну;

у період дослідження (2011 р. – I квартал 2015 р.) імпорт в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах та на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди Заявнику, при цьому обсяг такого демпінгового імпорту не можна визначити як незначний у розумінні статті 12 Закону.

У зв’язку з вищезазначеним та керуючись вимогами статті 12 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-347/2015/4411-06, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, який має такий опис:

круги шліфувальні на керамічній зв’язці, вироблені з нормального та білого електрокорунду (А), чорного та зеленого карбіду кремнію (С), що можуть класифікуватися за кодом УКТ ЗЕД 6804 22 30 00, походженням з Російської Федерації.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі коли розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна вказати: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 13 листопада 2015 року № АД-347/2015/4411-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація

Контактні телефони: 521-13-93,

т/ф 521-16-24, факс 226-26-29,

e-mail: a-dump@me.gov.ua, suhanov@me.gov.ua, aanovitskiy@me.gov.ua,  postolnikova@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел.: 253-93-94, 253-74-69, 253-63-71,  факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі