ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових  заходів щодо імпорту в Україну листів
азбестоцементних гофрованих (шиферу)  походженням з Російської Федерації

 

24 квітня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) на виконання вимог Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі - Закон) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) звіт, матеріали та висновки про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) (далі - Товар) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування (далі - Перегляд). Зокрема, відповідно до вимог статті 19 Закону зазначені матеріали відображали дослідження того, чи спричинить припинення антидемпінгових заходів продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

У рамках проведення Перегляду жоден виробник чи експортер Товару походженням з Російської Федерації не висловив бажання співпрацювати з Міністерством та надавати інформацію. У зв'язку із цим Міністерство провело дослідження та зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була у розпорядженні.

За результатами розгляду вказаних матеріалів Комісією встановлено таке:

у період застосування антидемпінгових заходів імпорт в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації здійснювався за демпінговими цінами. (Порівняння проводилось на основі однакових базисних умов поставки нормальної вартості, визначеної на підставі цін установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями, з експортною ціною, що фактично була оплачена при продажу в Україну. Проведене порівняння показало, що демпінгова маржа становила від 10,6 % до 49,3 %);

рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для того, щоб імпорт листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації не наносив шкоду національному товаровиробникові внаслідок демпінгового імпорту;

становище експортерів та їх економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії демпінгу та заподіяння шкоди.

Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення № АД-289/2013/4423-06 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації", яким вирішила:

продовжити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 20 квітня 2007 року  № АД-151/2007/143-42 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації" терміном на п'ять років;

у пункті 1 рішення Комісії від 20 квітня 2007 року № АД-151/2007/143-42 цифри

"6811 10 00 00" замінити цифрами  "6811 40 00 10";

Вказане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі