КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 липня 2022 р.
№ 610-р
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України, порушенням територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, інтересів суспільства, тимчасовою окупацією частини території України, а також зважаючи на факти сприяння збройній агресії, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести в одноденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України такі пропозиції:

1) застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на п’ять років до юридичних осіб за переліком згідно з додатком;

2) у додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 24 червня 2021 р. № 266:

позицію 31 викласти в такій редакції:

«31.

Ротенберг Аркадій Романович

(Ротенберг Аркадий Романович, ROTENBERH ARKADII).
Народився 15 грудня 1951 р. у м. Санкт-Петербург, РФ

1) блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Три роки»;

у позиції 506 у графі «Вид обмежувального заходу» (відповідно до Закону України «Про санкції») цифру і слова «1) блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном» замінити цифрою і словами «1) блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».

2. Міністерству економіки, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ за участю Служби безпеки та інших державних органів відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та інформування про моніторинг стану виконання зазначеного рішення і його ефективність.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток, що додається: