НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

 

 

15.08.2013                                          Київ                                                   № 1105

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30.08.2013 за № 1496/24028

 

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про засади функціонування ринку природного газу", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 11, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 28/17323, такі зміни:

абзац тридцять перший пункту 1.3 розділу І доповнити новим реченням такого змісту: «Для суб’єктів господарювання, які Кабінетом Міністрів України визначені гарантованими постачальниками газу для промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії, територією провадження господарської діяльності з постачання  газу за регульованим тарифом є територія, на якій розташовані ці споживачі;»;

підпункт 2.1.1. пункту 2.1. розділу ІІ доповнити новим реченням такого змісту: «Ця умова не розповсюджується на суб’єктів господарювання, які Кабінетом Міністрів України визначені гарантованими постачальниками газу для промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії.».

2. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії           С.Тітенко