ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУУКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 березня 2014 р.                                  м. Київ                                                                  № 180

Про внесення змін до Положенняпро встановлення
офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів

Відповідно до статей 7, 15, 36 Закону України “Про Національний банк України” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 року за № 1094/8415 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 3:

підпункт “а” викласти в такій редакції:

 “а) до долара США – як середньозважений курс продавців і покупців, що склався поточного робочого дня за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України”;

в абзаці першому підпункту “б”:

слова “естонська крона”, “словацька крона”, “кіпрський фунт”, “мальтійська ліра” та “словенський толар” виключити;

слова “датська крона”, “литовський літ”, “вон Республіки Корея” та “румунський лей” замінити відповідно словами “данська крона”, “литовський лит”, “вона Республіки Корея” та “новий румунський лей”;

у підпункті “в” слова “казахстанський тенге” замінити словами “казахстанський теньге”;

у підпункті “г” слова “бразильський ріал”, “мексиканське нове песо”, “перуанський новий сол” та “саудівський ріал” замінити відповідно словами “бразильський реал”, “мексиканське песо”, “перуанський новий соль” та “саудівський ріял”;

2) у пункті 5 слово “обмінного” виключити;

3) у пункті 6 слова “їх значення за попередній день” замінити  словами “інформація про їх котирування станом на останню дату”;

4) пункт 8 після слів “Казначейським управлінням МВФ на” доповнити словом “його”;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів діє з часу його встановлення”;

6) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11 – 14 уважати відповідно пунктами 10 – 13;

 7) у пункті 10 слова “Державним казначейством України” замінити словами “Державною казначейською службою України”;

8) у таблиці додатка 1:

рядки “233 EEK 100 естонських крон”, “703  SKK 100 словацьких крон” виключити;

рядки “031 AZM 10 000 азербайджанських манатів”, “792 TRL 10 000 турецьких лір” та “795 TMM  10 000 туркменських манатів” замінити відповідно рядками “944 AZN 100 азербайджанських манатів”, “949 TRY 100 турецьких лір” та “934 TMT 100 туркменських манатів”;

у колонці “Найменування валюти” слова “датських крон”, “казахстанських тенге” та “литовських літів” замінити відповідно словами “данських крон”, “казахстанських теньге” та “литовських литів”;

9) у таблиці додатка 2:

рядок “100  BGL  100 левів (Болгарія)” замінити рядком “975 BGN 100 левів (Болгарія)”;

рядки “196 CYP 100 кіпрських фунтів”, “470 MTL 100 мальтійських лір” та “705 SIT 100 словенських толарів” виключити;

рядок “642 ROL 10 000 румунських леїв” замінити рядком “946 RON 100 нових румунських леїв”;

у колонці “Найменування валюти” слова “бразильських ріалів”, “вонів Республіки Корея”, “мексиканських нових песо”, “перуанських нових сол” та “саудівських ріалів” замінити відповідно  словами  “бразильських реалів”, ”вон Республіки Корея”, “мексиканських песо”, “перуанських нових солів” та “саудівських ріялів”.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

3. Постанова набирає чинності з 04 квітня 2014 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова   С. І. Кубів