ГОЛОС ГРОМАДСЬКОСТІ

9 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі — закон), метою якого є забезпечення прозорості та відкритості, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

З початку дії закону органи виконавчої влади проводять істотну роботу щодо організаційного забезпечення доступу до публічної інформації: систематично оприлюднюється та надається інформація про свою діяльність та прийняті рішення; ведеться облік документів, що знаходяться у їхньому володінні та запитів на інформацію; облаштовані спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями; розроблені форми та порядок подання запитів на інформацію; приділяється значна увага активній інформаційно-роз’яснювальній роботі серед населення про їх права, передбачені законодавством.

Так, за період з 9 травня 2011 року по вересень 2012 року до органів виконавчої влади надійшло 46275 запитів на інформацію. До Секретаріату Кабінету Міністрів за аналогічний період надійшло 1952 запити на інформацію. Крім того, у Секретаріаті функціонує система обліку публічної інформації, яка відповідає вимогам законодавства та розміщена на Урядовому Порталі.

Найбільшу кількість запитів отримали Міністерство внутрішніх справ (9226), Київська міськ?держ?адміністрація (3481), Міністерство юстиції (3075), Міністерство охорони здоров’я (2265), Державна служба статистики (1914), Антимонопольний комітет (1632), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту (1439), Державна податкова служба (1153), Державна реєстраційна служба (1050), Харківська облдержадміністрація (978), Міністерство економічного розвитку і торгівлі (835), Адміністрація Державної прикордонної служби (804), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (731), Міністерство інфраструктури (722), Міністерство екології та природних ресурсів (721).

Багато запитів, які надходять на адресу розпорядників, по суті є скаргами, заявами, пропозиціями чи клопотаннями про надання роз’яснень. І тут запитувачам потрібно розуміти, що дія Закону «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на подібні відносини та регулюється Законом «Про звернення громадян».

Так, із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на закон, зверненнями за змістом були 7874 документи, що становить 17%.

З 46275 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на закон:

22123 надійшло поштою (48% від загальної кількості),

18107 — електронною поштою (39%),

1896 — факсом (4%),

769 — телефоном (2%),

3380 — іншими каналами (7%).

Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (6691 запит), інформація довідково-енциклопедичного характеру (5772), статистична інформація (5361), інформація про товар, роботу, послугу (4944), інформація про фізичну особу (2852).

Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 29634 запити (64%), від юридичних осіб — 14338 (31%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи — 2303 (5%).

Серед осіб, які подавали запити на інформацію до органів виконавчої влади, було щонайменше 4249 представників засобів масової інформації, 2470 активістів громадських організацій, 940 пенсіонерів, 617 правозахисників, 534 наукових працівників та 297 студентів. Зазначимо, що наведені дані є досить відносними, оскільки законом не передбачено облік запитувачів за їхнім соціальним статусом, а самі запитувачі не завжди ідентифікують свою належність до певної соціальної групи.

На виконання ст. 14 закону розпорядники інформації зобов’язані утворити спеціальні структурні підрозділи або визначити відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації

Станом на вересень 2012 року в 20 органах виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи. 29 органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту.

У 52 органах виконавчої влади для забезпечення доступу до публічної інформації визначено відповідальних осіб.

96% органів виконавчої влади оприлюднюють звіти про результати розгляду запитів на інформацію на власних веб-сайтах.

78 органів виконавчої влади займаються інформаційно-роз’яснювальною роботою серед населення про основні права, передбачені законом. Найбільше приділяють увагу цьому питанню місцеві органи виконавчої влади (100%), трохи менше — міністерства (81% від загальної кількості міністерств) та інші центральні органи виконавчої влади — 64% від їх загальної кількості.

За результатами моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до ст. 15 закону встановлено наступне.

На веб-сайтах 13 органів виконавчої влади на 100% розміщено необхідну інформацію (Державна архівна служба, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Державне агентство водних ресурсів, Державне космічне агентство, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Національне агентство з питань державної служби, Дніпропетровська, Волинська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Сумська та Харківська облдержадміністрації).

Аналіз представлення видів інформації на веб-сайтах органів виконавчої влади, показав, що більше ніж на 50% веб-сайтів представлено 11 із 12 видів інформації, обов’язковість оприлюднення якої визначено ст. 15 закону.

Найменше представлено на веб-сайтах такі види інформації:

інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник, висвітлено на 46% веб-сайтів. Лише 44 органи виконавчої влади на своїх веб-сайтах оприлюднили систему обліку публічної інформації;

загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку висвітлено на 61% веб-сайтів. На своїх веб-сайтах розмістили правила роботи установи 58 органів виконавчої влади.

За результатами аналізу наявності інформації на веб-сайтах органів виконавчої влади відповідно до пункту 11 ст. 15 закону встановлено наступне:

на веб-сайтах 40 органів виконавчої влади на 100% розміщено необхідну інформацію;

на 83% представлено інформацію на сайтах 43 органів виконавчої влади. Інформаційне наповнення веб-сайтів решти органів виконавчої влади (12) представлено у діапазоні від 50% до 67%.

Органи виконавчої влади і надалі вдосконалюватимуть свою роботу щодо надання інформації за запитами та налагодження конструктивного діалогу з представниками громадськості задля належного виконання та ефективного застосування Закону «Про доступ до публічної інформації».